Korkean hyötysuhteen IE4 moottorit

IE4 hyötysuhdeluokan moottorit perinteisellä luotettavalla induktiomoottoritekniikalla. Varasto-ohjelmastamme löytyy uudet vaatimukset täyttävät IE4 moottorisarjat. IE4 moottorit löytyvät samassa rungossa ja samoilla asennusmitoilla kaikissa hyötysuhdeluokissa IE1 – IE4.

Energiatehokkuuteen liittyviä määräyksiä ja standardeja tiukennetaan jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Kiristyvät sähkömoottorien energiatehokkuusvaatimukset pienentävät entisestään sähkölaskua, moottorien takaisinmaksuaika voi olla yllättävän lyhyt.

Hyötysuhdetta korotettaessa sähkömoottorin erityisesti lämpöhäviöitä pienennetään. Korkeahyötysuhteen moottoreita käyttämällä saavuttaa myös muita etuja, lämpöhäviöt vähentävät mm. käämieristeiden lämpökuormaa ja näin pidentävät niiden elinikää.

Korkeahyötysuhteiset moottorit kestävät jännitteenvaihteluita tavanomaisia moottoreita paremmin.

Tyypillisen teollisuusmoottorin elinikä on 10–20 vuotta. Sinä aikana energiatehokaat IE4 moottorit ehtii säästää hankintahintansa takaisin – moninkertaisesti.

Metsäteollisuus edellä kävijä IE4 moottoreissa

Metsäteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty paljon investointeja vuosien varrella.

Puunjalostusteollisuus on edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä, siellä huomio on kiinnitetty mm. sähkömoottoreiden energiatehokkuuteen, monet prosessit on käynnissä 24/7. Teollisuudessa IE4 moottorit myös lisäävät luotettavuutta, käämieristys hyötyy hukkalämmön laskusta.

Energiankäytön kannalta tulevaisuuden investoinneissa järjestelmän kokonaisvaltainen arviointi, kohteiden yksilöllinen mittaus ja tarkastelu on avainasemassa, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin lopputuloksiin.

Sähkökäyttöjen energiatehokkuuden parantaminen perustuu pääasiassa laitteiden oikeaan mitoitukseen, käytönaikaiseen kunnossapitoon, uusien laitteiden hyötysuhteiden parantamiseen ja prosessin yksinkertaistamiseen.

Laaja korkeahyötysuhteisten moottorien käyttöönottaminen vapauttaa tuotantolaitoksen sisäistä sähkönsiirtokapasiteettia.

Sähkökäytön kokonaishyötysuhde on kuitenkin koko voimansiirtoketjun summa.

IE4 moottorit lisäävät luotettavuutta
Euroopan Unionin MEPS hyötysuhde vaatimus 2021

Uusi energiatehokkuus luokitus – IE4 moottorit on myös asiakkaan etu

Oikeilla moottorinvalinnoilla on mahdollista tehostaa energiankäyttöä. Energiaa säästetään mitä tehokkaammin sitä käytetään, paranunut hyötysuhde laskee moottorin elinkaarikustannuksia. Nykyisten moottoreiden suurin elinkaarikustannus on energiankulutus, joka uusien moottoreiden myötä laskee.

Joissakin sovelluksissa ei ole mahdollista käyttää vakiomoottoreita, esim. koska ympäristöolosuhteet ovat erityisen ankarat, on olemassa räjähdysvaara ym. Tällaisia tapauksia varten mallistossamme on erikoismoottoreita.

1.7.2023 EU:sta tulee ensimmäinen alue, joka edellyttää uusilta, MEPS standardin vaatimusten mukaisilta 75–200 kW:n moottoreilta hyötysuhdeluokkaa IE4.

  1. heinäkuusta 2021 alkaen taajuusmuuttajilla vähimmäisvaatimus on IE2.

IEA:n mukaan valtaosa maailmalla käytössä olevista sähkömoottoreista on edelleen tasoa IE1 jopa sen alle, moottorien elinikä on pitkä 10–20 vuotta tai enemmän.

Komission asetus 1.10.2019 (EU) 2019/1781 korvaa vanhat EU:n moottoriasetuksen

Tarjoamme sähkömoottorit soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin ja sovelluksiin