Korkean hyötysuhteen IE4 moottorit

IE4 hyötysuhdeluokan moottorit perinteisellä luotettavalla induktiomoottoritekniikalla. Varasto-ohjelmastamme löytyy uudet IE4 vaatimukset täyttävät moottorisarjat.

Kiristyvät sähkömoottorien energiatehokkuusvaatimukset pienentävät entisestään sähkölaskua, moottorien takaisinmaksuaika voi olla yllättävän lyhyt.

Hyötysuhdetta korottaessa sähkömoottorin häviöitä pienennetään. Korkeahyötysuhteen moottoreita käyttämällä saavuttaa myös muita etuja, lämpöhäviöt vähentävät mm. käämieristeiden lämpökuormaa ja näin pidentävät niiden elinikää.

Korkeahyötysuhteiset moottorit kestävät jännitteenvaihteluita tavanomaisia moottoreita paremmin.

Tyypillisen teollisuusmoottorin elinikä on 10–20 vuotta. Sinä aikana energiatehokaat IE4 moottorit ehtii säästää hankintahintansa takaisin – moninkertaisesti.

Metsäteollisuus edellä kävijä

Metsäteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty paljon investointeja vuosien varrella.

Puunjalostusteollisuus on edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä, siellä huomio on kiinnitetty mm. sähkömoottoreiden energiatehokkuuteen, monet prosessit on käynnissä 24/7. Teollisuudessa IE4 moottorit myös lisäävät luotettavuutta, käämieristys hyötyy hukkalämmön laskusta.

Energiankäytön kannalta tulevaisuuden investoinneissa järjestelmän kokonaisvaltainen arviointi, kohteiden yksilöllinen mittaus ja tarkastelu on avainasemassa, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin lopputuloksiin.

Sähkökäyttöjen energiatehokkuuden parantaminen perustuu pääasiassa laitteiden oikeaan mitoitukseen, käytönaikaiseen kunnossapitoon, uusien laitteiden hyötysuhteiden parantamiseen ja prosessin yksinkertaistamiseen.

Laaja korkeahyötysuhteisten moottorien käyttöönottaminen vapauttaa tuotantolaitoksen sisäistä sähkönsiirtokapasiteettia

Sähkökäytön kokonaishyötysuhde on kuitenkin koko voimansiirtoketjun summa.

IE4 moottorit lisäävät luotettavuutta
Euroopan Unionin MEPS hyötysuhde vaatimus 2021

Oikeilla moottorinvalinnoilla on mahdollista tehostaa energiankäyttöä.

Joissakin sovelluksissa ei ole mahdollista käyttää vakiomoottoreita, esim. koska ympäristöolosuhteet ovat erityisen ankarat, on olemassa räjähdysvaara ym. Tällaisia tapauksia varten mallistossamme on erikoismoottoreita.

1.7.2023 EU:sta tulee ensimmäinen alue, joka edellyttää uusilta, MEPS standardin vaatimusten mukaisilta 75–200 kW:n moottoreilta hyötysuhdeluokkaa IE4.

  1. heinäkuusta 2021 alkaen taajuusmuuttajilla vähimmäisvaatimus on IE2.

IEA:n mukaan valtaosa maailmalla käytössä olevista sähkömoottoreista on edelleen tasoa IE1 jopa sen alle, moottorien elinikä on pitkä 10–20 vuotta tai enemmän.

ENERGIAA SÄÄSTETÄÄN
mitä tehokkaammin sitä käytetään