Lieriöhammasvaihde – Helical Gear Unit

Zener Oy toimittaa teollisuuden käyttämät hammasvaihdemoottorit, mekaaniseen voimasiirtoon puunjalostus-, metalli-, kemian- ja elintarviketeollisuudelle. Valikoimasta löytyy tunnettujen vaihdevalmistajien SEW ja Nord yhteensopivat vaihteet, myös ATEX hyväksynnällä. Kilpailukykyiseen hintaan.

Zener Oy:n toimittamien lieriöhammasvaihteiden suosio perustuu niiden helppokäyttöisyyteen, suuren tuotanto volyymin ansiosta hankintahinta on edullinen. Hyvä tuotepaletti tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman, asennusvaihtoehdot.

Hammasvaihdemoottorien jämäkkä valurautarunko on suunniteltu kestämään siirrettävät vääntömomentit, jalka- ja laippakiinnitys tarjoaa monipuoliset asennusvaihtoehdot IEC-moottoriliitännällä.
Lieriövaihdemoottori on käyttövalmis paketti nopeaan asennuksen. Myös holkkiakselilla.

Monipuoliset välitykset 1-, 2- ja 3-portaisilla hammasvaihdemoottoreilla, mahdollistaa erilaiset käyttötarpeet.

Hiljaiset hammasvaihdemoottorit

Lieriöhammasvaihteissa hammaspyörät ovat lähes poikkeuksetta vinohampaisia.
Vinohampaisen pyörän Lieriohammasvaihdemoottori leikkausetuna suorahampaiseen verrattuna on suurempi tehonsiirtokyky ja hiljaisempi käyntiääni.

Hampaan pituus kasvaa vinouskulman kasvaessa ja tästä johtuen tehonsiirtokyky paranee, vaikka pyörän leveys ei kasva. Rynnössä on aina useampia hammaspareja yhtäaikaa, hammaskuorma tulee vähitellen yli hammasleveyden. Vinouskulma on normaalisti 8° – 15°.

Käytännön mitoitustyössä vinouskulman suuruutta rajoittaa laakerien kyky kantaa vinosta hammastuksesta aiheutuvaa aksiaalikuormaa.

LieriohammasvaihdeLaakerien aksiaalikuormaa vähentään valmistamalla samalle akselille vinouskulmaltaan erikätiset hammaspyörät, jolloin aksiaalivoimat kumoavat toisensa. Myös nuolihampaisessa hammaspyörässä aksiaalivoimat on suunniteltu siten että aksiaali voimat kumoavat toisensa.

Suorahampaiset lieriöhammaspyörät ovat halpoja valmistaa, mutta niiden käynti ei ole niin tasaista ja äänetöntä vaativissa käytöissä.

Lieriöhammasvaihteet soveltuvat käytettäväksi, kun vaihteelle oleva tila ei rajoita vaihteen kokoa.

Hammaspyörien ja -akseleiden valmistukseen käytetään hiiletyskarkaisuterästä ja lisäksi
hampaiden pinnat pintakarkaistaan valmistuksen jälkeen. Karkaisun jälkeen hammaspyörät hiotaan tarkkuusluokkaan 6 DIN 3961 ja koska hampaat ovat karkaistuja ja hiottuja, vaihde on käyttövalmis.

Hammaspyörien kiinnittäminen akseleille tapahtuu tiukalla puristusliitoksella, asentamalla lämmitetty hammaspyörä akselille. Hammaspyörän ja akselin momentinsiirtokyky varmistetaan vielä kiilalla.

Hammasprofiilin oikea muotoilu vaikuttaa energian kulutukseen ja tehon välittämiseen hammaskosketuksen välityksellä. Hammaspyörien keskinäinen yhteensopivuus, vuorovaikutus, sijainti ja asemointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat hammaspyörien kestoikään ja energiatehokkuuteen.

Lieriöhammasvaihteen asennusasennot

hammasvaihdemoottorit asennusasennot

Hammasvaihteen asennusasento vaikuttaa öljyn täyttömäärään.

Öljyn oikea täyttömäärä on tarkistettava asennusohjeesta. Öljyn oikea täyttömäärä pidentää vaihteen elinikää.

Huohotintulpan paikka on tarkistettava. Sähkömoottorin liitinkotelon asento voidaan määrittää myös oikeaan asentoon sähköasennusten helpottamiseksi.

Työturvallisuuteen vaikuttaa miten helposti huoltotyöt voidaan suorittaa. Sähköasennukset pitää olla helposti suoritettavissa, tarkistettavissa ja mitattavissa, ilman että vaihde on irroitettava paikaltaan.

Ketju- ja hihnakäytöissä käyttövoimat pyritään suuntamaan vaihdemoottorin alustaan, jolloin kiinnitykseen kohdistuvat voimat jakauvat laajalle alueelle. Hihna- ja ketjuvoimat on tarkistettava asennusohjeista, hihna- ja ketjupyörät on pyrittävä asentamaan mahdollisimman lähelle laakeria.
Käyttövoimat rasittavat laakeria ja käyttöakselia. Momentti siirtyy laakerin kosketuspintaan.

Hammaspyörävaihteen voitelu

Hammaspyörävaihteen voiteluaineen tehtävänä on hammaspyörien kulumisen ja niiden välisen kitkan pienentäminen. Kitkan ja kulumisen kannalta on edullisinta, että kosketuksissa olevat lieriöhammaspyörän hammaspinnat erotetaan toisistaan voiteluainekalvolla.

Vaihdemoottoreissa on kannattaa käyttää korkealaatuisia voiteluaineita.

helical-gears-oilPuutteellinen voitelu voi olla seurausta liian pienestä voiteluaineen määrästä kosketuspinnoilla tai voiteluaineen liiallisesta lämpötilan noususta.

Viskositeetin muuttuminen voi johtaa voitelukalvon ohentumiseen eikä voitelukalvo enää suojaa kunnolla hammaspyörän aktiivista hammaspintaa. Tällöin puhutaan niin sanotusta rajavoitelusta.

Osa kuormasta välittyy voitelukalvon kautta ja osaksi myös pintojen välisen kosketuksen kautta. Puutteellisessa voitelussa pinnankarheuksien huiput ovat suoraan metallikosketuksessa.

Hammasvaihdemoottorit: Vaihteistoöljyt on suunniteltu suojaamaan hammaspyöriä kulumiselta ja voitelemaan laakereita. Voiteluaineen paineenkesto-ominaisuuksien vaikutuksesta hammaspyörien ja laakereiden kuluminen on mahdollisimman vähäinen.

Kulumisenestolisäaineiden (AW, anti wear) tehtävänä on vähentää kosketuksissa olevien liikkuvien pintojen kulumista. Ne muodostavat pinnoille kemiallisia kerroksia, jotka leikkautuvat helpommin kuin itse metalli. Näiden kerrosten rooli on merkittävä kohteissa, joissa kuormitukset ovat suuria ja nopeudet pieniä, eli raja- ja sekavoitelutilanteissa. Reaktioissa muodostuneet kerrokset poistuvat leikkautuessaan.

Korkeapainelisäaineet (EP, extreme pressure) reagoivat metallipintojen kanssa, kun pinnat ovat suuren paikallisen pintapaineen aiheuttamassa korkeassa lämpötilassa. EP-lisäaineiden tarkoitus on kasvattaa voiteluaineen kuormankantokykyä. Lisäaine muodostaa metallipinnan kanssa kerroksen, joka pienentää kitkaa ja vähentää metallipintojen kulumista. EP-lisäaineita ja AW-lisäaineita kutsutaan usein rajavoitelulisäaineiksi. EP-lisäaineita tarvitaan voiteluaineisiin, joita käytetään rajusti kuormitetuissa kohteissa.

Hapettumisen- ja lämmönkesto ominaisuudet vaikuttavat öljyn voiteluominaisuuksien pysymiseen samanlaisina. Öljyn lisäaineilla ehkäistään haitallisten hapettumistuotteiden syntymistä.
Laadukas voiteluaine on pitkäikäinen ja tarjoaa hyvän kulumissuojan. Teollisuusvaihteisto öljyjen ylin sallittu käyttölämpötila on 100 – 120 °.

Öljyn lämpötila (°C)  Öljynvaihtoväli (h) – tarkista huolto-ohjeesta
< 60 º                                    25000
60 – 80 º                              15000
80 – 95 º                              12500
Korkeimman käyntilämpötilan mukaan.

Erityyppisiä voiteluaineita ei saa sekoittaa keskenään.

Käyttö- ja huolto-ohjeissa on valmistajan suositukset käytettäville voiteluaineille. Saattaa olla ettei valmistajan suositusten mukaisia voiteluaine merkkejä löydy suomen markkinoilta. Silloin on valittava saman voiteluaineluokituksen mukainen tuote.

 

 

Tallenna