IE3-energiatehokkuus vaatimukset

Sähkömoottoreita on käytössä maailmassa satoja miljoonia ja ne ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Kaikesta teollisuuden käyttämästä sähköenergiasta 60-70 prosenttia kuluu sähkömoottoreissa. Euroopan Unionin alueella uusien oikosulkumoottoreiden on täytettävä IE3-energiatehokkuus vaatimukset.

Moottorien hankintahinnan osuus on vain 1-2 % elinkaarikustannuksista. Korkeamman hyötysuhteen moottoreilla päästään alhaisempaan energiankulutukseen ja pienimpiin elinkaarikustannuksiin.

driveendEuroopan Unioni on asettanut, sähkömoottoreita koskeva energiaa käyttävien tuotteiden (EuP) direktiivi (EY640/2009) asettaa tiukat uudet vaatimukset teollisten sovellusten energiatehokkuudelle.

Euroopan Unionin 640/2009 direktiivi koskee 2-, 4- ja 6-napaisia sähkömoottoreita, joiden teho on 0,75 kW – 375 kW, ja siinä asetetaan uusi pakollinen asteikko niiden energiatehokkuudelle. Energiatehokuus asteikon tunnistaa IE-hyötysuhdeluokasta.

IEC 60034-30 standardi harmonisoi hyötysuhdeluokat maailmanlaajuisiksi.

IE3-energiatehokkuus vaatimukset voimaan

Hyötysuhdeluokat ovat tällä hetkellä IE1, IE2, IE3 ja IE4; IE5-luokka on tulossa lähivuosina. Hyötysuhdeluokissa suurempi numero kertoo korkeammasta hyötysuhde vaatimuksesta.

Teknologian kehittyessä ja energiansäästövaatimusten tiukentuessa jatkuvasti sähkömoottorivalmistajat pyrkivät tuotteissaan yhä parempaan tarjontaan muun muassa hyötysuhteiden osalta.

IE3-energiatehokkuus vaatimukset otettiin 1.1.2015 käyttöön, jolloin 7,5 kW – 375 kW moottorien on täytettävä IE3-standardin vaatimukset tai taajuusmuuttajaohjattujen moottorien on täytettävä vähintään IE2-energiatehokkuus vaatimukset.

Kolmannessa vaiheessa IE3-energiatehokkuus direktiivi tulee voimaan 1.1.2017, jolloin kaikkien 0,75 kW – 375 kW moottorien on täytettävä IE3-standardin vaatimukset  – taajuusmuuttajaohjattujen moottorien on täytettävä vähintään IE2-energiatehokkuus vaatimukset.

Korkean hyötysuhteen moottori käy viileämpänä pidentäen laakereiden ja käämityksen elinikää.
Oikosulkumoottoreiden hyötysuhdetta on saatu parannettu lisäämällä kuparin määrää käämeissä, virran kulkua parantamalla sähkömoottori lämpenee vähemmän.

EU direktiivi 640/2009

EU direktiivin 640/2009 kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin: moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan yksinomaan.

  • kokonaan nesteeseen upotettuina
  • yli 4 000 metrin korkeudessa merenpinnasta
  • yli 60 °C:n ympäristölämpötilassa
  • alle – 30 °C:n ympäristölämpötilassa kaikkien moottoreiden osalta
  • tai alle 0 °C:n ympäristölämpötilassa vesijäähdytteisten moottoreiden osalta

EU direktiivin 640/2009 kyseisiä vaatimuksia sovelletaan myös moottoripuhallinjärjestelmän osana oleviin moottoreihin. Suurta osaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista puhaltimista käytetään kuitenkin sellaisten moottoreiden kanssa, jotka eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 640/2009 soveltamisalaan.

EU direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään 500 kilowatin moottoreilla varustettujen puhaltimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta.

Tätä asetusta ei sovelleta puhaltimiin, jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan

NEMA energiatehokkuusvaatimukset Pohjois-Amerikassa

Pohjois-Amerikassa, USA:ssa 1997 tuli voimaan Energy Policy Act of 1992.
Ja 2010 Energy Independence & Security Act of 2007, jonka mukaan 1 – 500 hp moottoreiden oli täyttettävä Premium Efficient energiantehokkuus vaatimukset (vastaa IEC IE3-energiatehokkuus vaatimuksia). Integral Horsepower Final Rule tule voimaan 1.6.2016.

NEMA energiantehokkuus vaatimukset koskevat 2-, 4-, 6- ja 8-napaisia moottoreita.
NEMA ja IEC moottoreiden testausmenetelmät ovat yhtenäistetty, joten hyötysuhde merkinnät ovat nykyisin vertailu kelpoiset.

Moottoreiden NEMA hyötysuhde vaatimukset eivät ole yhtä suoraviivaiset kuin EuP-Direktiivin IE-luokitelluissa moottoreissa.

Globaalit energiatehokkuusvaatimukset

Lähes kaikissa teollisuusmaissa on käytössä NEMA/IE tyyppinen energiatehokkuus standardi oikosulkumoottoreille, myös Kiinassa. Venäjä on poikkeus, jossa ei ole vaatimuksia moottoreiden energiatehokkuudelle.
Zener -Global-meps-guide-for-low-voltage-motors-english-4
 Turkin MEPS-säädös SGM-2012/2 tuli voimaan 18.6.2012 ja on identtinen direktiivin EY 640/2009 kanssa. Turkki on vahvistanut EU:n MEPS-energiatehokkuusvaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön saman aikataulun mukaisesti. IE3-energiatehokkuus vaatimukset seuraavat Euroopan Unionissa käytettävää aikataulua.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna