ATEX-vaihdemoottorit

ZENER Oy toimittaa räjähdyssuojattut ATEX-normin mukaiset hammasvaihteet, hammas-, tappi-, kartio- ja lieriökierukkavaihteet toimitetaan räjähdyssuojattuilla ATEX-vaihdemoottoreilla, vyöhykkeille 1 ja 2. Räjähdyssuojatut ATEX-vaihdemoottorit soveltuvat asennettavaksi räjähdysvaaralliseen tilaan.

ATEX nimitystä käytetään Euroopan Yhteisön direktiivistä 2014/34/EU, joka koskee kaikkia 20.4.2016 jälkeen markkinoille saatettavia koneita ja laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Räjähdysvaaralliseen tilaan voidaan asentaa ainoastaan ATEX-tyyppihyväksyttyjä sähkö-
laitteita. ATEX-tyyppihyväksyntä koskee aina koko laitetta, esimerkiksi liittimiä ei saa lisätä ATEX-laitteeseen ilman valmistajan lupaa tai laitteelle on haettava uusi ATEX-tyyppihyväksyntä.

ATEX-tila vaikuttaa laitesuunnitteluun kuormituksen kautta. Valittavan laitteen pintalämpötila ei kohota liiaan korkeaksi pahimmassa kuormitustilanteessa.

Räjähdysvaarallisen alueen rakenteissa ei saa esiintyä potentiaalieroja tai staattisia varauksia, koska ne voivat aiheuttaa kipinöintiä. Näin ollen räjähdysvaarallisten tilojen kaikki johtavat osat on yhdistettävä alueen potentiaalintasaukseen, jolloin potentiaalieroja ei pääse syntymään, ja staattiset varaukset purkaantuvat hallitustimaahan.

Räjähdysvaarallisen alueen tai tilan rakenteista on laadittava räjähdyssuojausasiakirja ennen laitoksen käyttöönottoa ja työn aloittamista, ja se voi sisältyä myös osana muuta turvallisuusasiakirjaa. Tilaan asennettavien laitteiden tulee täyttää räjähdyssuojausasiakirjassa määritellyn tilan luokitusvaatimukset.

Tilaluokitus on osa räjähdyssuojausasiakirjaa, ja se tulee säilyttää laitoksessa. Tilaluokituksessa tulee esiintyä vähintään tilojen jako eri tilaluokkiin ja näiden mitat sekä vaaka- että pystysuunnassa sekä aineominaisuudet, jotka vaikuttavat laitevalintaan.

Sähkökeskus, taajuusmuuttajat, ja moottorin ohjauslaitteet sijoitetaan räjähdysvaarattomaan tilaan. Pääkontaktorit ja suojalaitteet sijoitetaan sähkökeskukseen. Taajuusmuuttajalla syötetään ainoastaan yhtä ATEX-suojattua moottoria. Kaikki asennukset ovat kiinteitä asennuksia.

ATEX-Vaihdemoottorit taajuusmuuttajakäyttöön

Yleensä ATEX-vaihdemoottoreiden hankinta ei kuulu sähkösuunnittelijalle mutta sähkösuunnittelijan on hyvä tietää Ex-tilan moottoreiden valintaperusteet.

Moottorin toimittajalle tulee ilmoittaa, että moottori tulee taajuusmuuttajakäyttöön, jolloin moottorin valmistus vaiheessa moottoriin käämitykseen asennetaan oikeantyyppiset lämpötila-anturit sekä toisen arvokilven taajuusmuuttajakäytön arvoille. Lämpötila-antureiden tulee vastata käyttöympäristön vaatimuksia.

Taajuusmuuttajakäytössä ATEX-vaihdemoottorin pyörimisnopeus vaihtelee, jolloin moottori jäähtyy
vähemmän kuin pyöriessään nimellispyörimisnopeudella. Laitetoimittajalle on toimitettava tiedot suunnitellusta vaihdemoottorin nopeusalueesta, jotta vaihdemoottori pystytään valmistamaan vaaditulle toimintaolosuhteisiin.

Erityisesti taajuusmuuttajakäytössä vaihdemoottorin pintalämpötilan on pysyttävä ympäristössä esiintyvän rähdysvaarallisen ja räjähdyskelpoisen aineen luokitetussa ilmoitetun lämpötilan alapuolella.  ATEX-Vaihdemoottorin pintalämpötila ei pääse nousemaan lämpötilaluokkaa suuremmaksi, moottoriin asennetut lämpötila-anturit kytketään itsenäisesti toimivaan termistorireleeseen, joka katkaisee moottorin virransyötön luotettavasti.

Pintakäsittely

Räjähdysvaaralliseen tilaan tarkoitettuja ATEX-Vaihdemoottorit ja -moottorit toimitetaan asiakkaan toivomusten mukaisella värillä pintakäsiteltynä.

Pintakäsittely on saatavana myös erityisolosuhteisiin.

Räjähdysvaarallisen tilan ATEX-vaihdemoottoreita ja -moottoreita ei saa uudelleen maalata, ilman laitevalmistajan suostumusta. Pintakäsittely vaikuttaa aina laitteen pintalämpötilaa kohottavasti.
Muussa tapauksessa laite ei enään täytä valmistajan ATEX-tyyppihyväksynnän vaatimuksia, silloin laitteelle on haettava uusi ATEX-tyyppihyväksyntä.