Sähkömoottori mitat

Zener Oy:n oikosulkumoottori valikoimissa on teollisuudessa yleisimmin käytettyjen moottorivalmistajien 2-, 4-, 6- ja 8-napaiset (3000 – 500 1/min) IEC-sähkömoottorit, B3-jalka ja B5/B14-laippa rakenteella. Suurin osa käytössä olevista teollisuussähkömoottoreista on kolmevaiheisia, mutta pystymme toimittamaan myös NEMA-moottoristandardin mukaisia sekä yksivaiheisia oikosulkumoottoreita. Sähkömoottori mitat ovat IEC- tai NEMA-moottoristandardien mukaisia. 0,18 kW:sta yli 300 kW:n varastotoimituksena.

Tarkista moottorin ulkoiset mitat aina ennen tilausta ja varmista ennen asennusta sähkömoottorin asennusmittojen lisäksi vanhan moottorin asennustilan mitat.

Koska uudet energiatehokkuus luokitukset ovat kasvattaneet sähkömoottoreiden ulkomittoja merkittävästi. IEC-Moottoreiden asennusmitat ovat pysyneet vakiona.

Laitevalmistajilla on käyttötarkoitukseen vakiomoottorista räätälöityjä erikoismoottoreita. Näissä moottoreissa on vakiomoottorista poikeava teho (kW), akselin halkaisja tai pituus, liitinkotelo tai laippa.

Toimitamme korkean hyötysuhteen vakio sähkömoottorit nopeasti.

IEC B5-laippa kiinnitteiset sähkömoottori mitat

B5-Laipat_taulukko

B5-laippalliset sähkömoottorit ovat yleisiä mm. vaihteissa, pumpuissa ja ilmanvaihtokoneissa sekä hydraulikka koneikoissa.

Sähkömoottorit kiinnitetään suoraan akselista esim. vaihteen holkkiakseliin tai joustavalla laippakytkimen välityksellä pumppuun tai puhaltimeen.

B5-laipassa on suorat läpimenevät reijät.

Viereisestä taulukosta löydät B5-laippojen mitat.
Tärkeimmät mitat:
– P – laipan ulkohalkaisija
– N – laipan ohjaimen halkaisija
– M – laipan reikäkehän keskilinja

Lisäksi eri sähkömoottori valmistajilla on erikoismitoilla olevia moottoreita, joissa voi olla IEC-standardista poikkeava mitoitus.

Moottori valmistajat käyttävät myös IEC-standarteista poikkeavia kiinnityslaippoja.

 

IEC B14-laippa kiinnitteiset sähkömoottori mitat

B14-laipat_taulukko, Sähkömoottori mitat

B14-laippalliset sähkömoottorit ovat yleisiä mm. vaihteissa, katkaisusirkkeleissä ja hydraulikoneikoissa.

Moottorit liitetään suoraan akselista esim. vaihteen holkkiakseliin tai joustavalla laippakytkimen välityksellä pumppuun tai puhaltimeen.

B14-laipassa on kierrereijät.

Kierrereikiä käytetään esimerkiksi hydrauliikassa. Hydrauliikkapumppu voidaan kiinnittää suoraan B14-laippaan pulteilla.

Viereisestä taulukosta löydät B14-laippojen mitat.
Tärkeimmät mitat:
– P – laipan ulkohalkaisija
– N – laipan ohjaimen halkaisija
– M – laipan reikäkehän keskilinja

HUOM! B14-laippa kiinnitteisissä laitteissa asennuspulttien kokonaispituus – kiinnityslaipan paksuus = LA.

Laitteita asennettaessa on otettava huomioon, että B14-laipan takana on jännitteiset moottorikäämitykset.
Liian pitkä kiinnityspultti voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Sähkömoottori valmistajat käyttävät myös IEC-standarteista poikkeavia kiinnityslaippoja.

B3-jalka kiinnitteiset sähkömoottorit

Three-phase-motor-technicalTaulukossa IEC runkokoko on B3-jalka asenteisen oikosulkumoottorin akselin keskiön korkeus. Korkeus (H) mitataan moottorin jalkojen alta kiinnityspinnasta 90º-kulmassa ylöspäin moottorin akselin keskiöön.

IEC-Standardissa on määritelty sähkömoottoreiden kiinnitysmitat. Kiinnitysmittoja ovat jalkakiinnitteisen (B3) moottorin kiinnitysreikien paikat, laippakiinnitykset ja akselien halkaisijat.

IEC-standardin ansiosta moottorit ovat vaihtokelpoisia kiinnitys mittojen osalta. Mutta kokonaispituus, moottori mitat, vaihtelee moottorivalmistajittain.

Energiansäästömoottorit IE2, IE3 ja IE4 ovat iso kokoisempia kuin ennen vuotta 2011 valmistetut oikosulkumoottorit.

Sähkömoottoreiden energiatehokkuutta on saatu parannettua lisäämällä moottoreiden kuparikäämitystä, jolloin moottorin kokoa on kasvatettu vastaavasti.

Modernit IE3-energiansäästömoottorit ovat jopa 20% kevyempiä kuin vanhanaikaiset IE3-moottorit.

Modernit IE3-moottoreiden suunnittelussa on hyödynnetty 3D-suunnittelua ja -mallinnusta tehokkaasti. 3D-suunnittelulla sähkömoottori mitat kuten käämiurat on saatu optimoitua ja moottorirungosta on saatu optimaalisen kokoinen.

Ympäristöystävällisiksi suunnitellut moottorisarjat

Kuitenkin IE3 ja IE4-moottoreista saadaan yleensä parempi vääntömomentti kuin huonomman hyötysuhteen omaavista samasta akselitehon omaavista moottoreista.

Moderniesta IE3 ja IE4-moottorien valmistuksesta muodostuu vähemmän muita ympäristöpäästöjä, moottorirungon valmistussa muodostuu vähemmän CO2-hiilidioksipäästöjä. Kuljetuksessa ei muodostu niin paljon kasvihuonekaasuja kun modernit moottori on kevyempi kuljettaa.

Suurin merkitys on 3 – 7,5 kW sähkomoottoreiden painolla. 3 kW:n moottoreissa painoerot voivat olla jopa 10 kg. Toimittamamme moottorit pärjäävät kilpailijavertailussa, parhaimmillaan samoista raaka-aineista valmistettuja moottoreita toimittajamme pystyy valmistamaan kolme kun eräs kilpailija saa valmistettua kaksi saman tehoista IE3/IE4 sähkömoottoria.

Näin merkittävä ero muodostuu energiatehokkaiden moottoreiden suunnittelupöydällä. Kilpailijat ovat ovat säästäneet suunnitteluvaiheessa ja ovat muokanneet vanhoja olemassa olevia moottorirunkoja vastaamaan uusia vaatimuksia.

Toimittamamme oikosulkumoottorisarjat on kokonaan uudelleen suunniteltu. Suunnittelussa on hyödennetty uusinta 3D-mallinnusta ja parhaita valmistusmateriaaleja. Mallinnus näkyy erityisesti moottorien jäähydytysripojen ja puhaltimen ilmanohjauksessa.

Suunnitteluun käytetty aika näkyy tuotannossa säästettyssä energiassa ja valmistukseen käytetyn materiaalin pienempänä määränä. Se tuo myös säästöjä asiakkaillemme, pienemmät valmistuskustannukset näkyvät asiakkaille kilpailukykyisenä myyntihintana.

Jarrumoottorit

IE3/IE4-sähkömoottori voidaan varustaa mekaanisella jarrulla, joka täyttää Euroopan Unionin työturvallisuus vaatimukset.

Sähkömoottori ulkoiset mitat kasvavat, kun jarrupaketti kiinnitetään moottorin perään N-päähän. Asennuksessa jarrupaketti korvaa moottorin N-pään laakerikilven, jonka tilalle jarrupaketti asennetaan.

Jarrupaketista viedään jarrun ohjausyksikön tarvitsema virtajohto moottorinliitinkoteloon. Virran ollessa kytkettynä moottoriin jarrun magneettinen kela irrottaa jarrun. Kun moottorin sähkönsyöttö katkeaa, niin jarru kytkeytyvät automaattisesti päälle ja sähkömoottori pysähtyy nopeasti käyttöturvallisesti.

Jarrupaketit ovat moottori valmistajakohtaisia. Sähkömoottori mitat kasvat lisälaitteiden asennuksen seurauksena.

Lisäpuhallin

Sähkömoottorin lämpenee kuormitustilanteessa kun moottori ajetaan taajuusmuuttajalla normaalia alhaisimmilla pyörimisnopeuksilla moottorin lämpenemä kasvaa ja oman tuulettimen jäähtysteho heikkenee pyörimisnopeuden hidastuessa.

Yleensä alle 20 Hz taajuudella tai moottoria kuormitetaan muuten poikkeuksellisesti, silloin käytetään erillistä omalla tuuletinmoottorilla toimivaa lisäpuhallinta.

Lisäpuhaltimia on jokaiselle moottorirunko koolle. Lisäpuhaltimet ovat moottorivalmitaja kohtaisia laitteita. Sähkömoottori mitat kasvat lisälaitteiden asennuksen seurauksena.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna