Ympäristövastuu

ZENER Oy:n ympäristövastuu perustuu energiatehokkaisiin ja korkean hyötysuhteen tuotteisiin, ratkaisuihin ja sovelluksiin, joilla asiakkaamme pystyy säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasuja, erityisesti hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristövastuu edellyttää oman liiketoiminnan ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten tuntemista alusta loppuun asti ja näiden vähentämistä mahdollisuuksien mukaan. Olennaisena osana ympäristövastuuta on luonnonvarojen tehokas ja säästeliäs käyttö sekä niiden uusiokäyttö.

Tarjoamme asiakkaillemme myös energiatehokkuus koulutusta, energiatehokkaat investoinnit ovat usein taloudellisin ratkaisu.

Tuotteiden korkea laatu ja hyvä energiatehokkuus takaavat tuotteille pitkän elinkaaren. Tuotteiden pitkä elinkaari tarkoittaa tuotteisiin käytettyjen raaka-aineiden tehokkaan hyödyntämisen ja valmistukseen käytetyn hiilidioksidipäästöjen minimointia.

Yhteiset arvot

Asiakas on ympäristövastuullisen toimintamme perusta. Asiakaslähtöinen toiminta, pitkäjänteinen yhteistyö ja sitoutuneisuus takaavat hyvän asiakastyytyväisyyden ja ympäristövastuun totutumisen.

Vastuullisuus

Pidämme kiinni siitä mitä on sovittu ja teemme sen mitä meiltä odotetaan.
Vastuullinen asenne, toistemme kunnioittaminen, yhteistyökyky, ympäristövastuu ja oikeudenmukaisuus ovat työntekijöidemme tärkeimmät ominaisuudet.

Jatkuva kehitys ja ympäristövastuu

Teemme määrätietoista työtä henkilöstön, toiminnan, ympäristövastuun ja palveluiden kehittämiseksi. Se pitää meidät edelläkävijöinä. Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen vaatii  järjestelmällistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessissa tunnistetaan tuotteiden vaikutukset ja keinot vaikutusten pienentämiseksi.

Tuloksellisuus

Toimimme kannattavasti ja autamme asiakastamme menestymään oikeilla valinnoilla.
Toiminta prosesseissa ja tuotteissa sovelletaan uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa ja pienennetään siten materiaalien ja energian kulutusta sekä vähennetään ja hallitaan syntyviä päästöjä ja jätteitä.