Häiriösuojatut kytkentäkaapelit

Häiriösuojatut kytkentäkaapelit taajuusmuuttaja käyttöön.
Taajuusmuuttaja on hyvin koteloitu ja tehoelektroniikan aiheuttaman häiriöt on tehokkaasti suodatettu, minkä vuoksi laitteen aiheuttamat häiriöt ovat pieniä.

Taajuusmuuttajan ja moottorin välinen kaapeli on häiriöiden kannalta kriittinen.

Mitään muita suojalaitteita ei moottorikaapelin oikosulkusuojaukseen käytetä, sillä taajuusmuuttaja
hoitaa kaikki suojaukset. Koska tälläiset ulkoiset suojalaite asennukset olisivat häiriöiden todennäköisiä lähteitä, joiden häiriösuojaaminen on vaikeata kohtuullisin kustannuksin. Kytkimen koteloinnin tulee olla EMC-suojattu metallikotelo, jotta moottorikaapelin suoja olisi jatkuva ja kotelo vaimentaisi tehokkaasti sähkömagneettista säteilyä.

Yliaallot aiheuttavat esimerkiksi ylimääräisiä häviöitä sekä muuntajassa että johdotuksissa, valojen vilkuntaa, sekä syöttöverkon virran ja jännitteen säröytymistä. Yliaaltovirrat ovat energiaa, jota ei voida käyttää syöttöverkossa hyväksi.

Yliaaltovirrat aiheuttavat moottorissa ylimääräisiä lämpöhäviöitä verrattuna tilanteeseen, jossa moottorille syötettäisiin täysin sinimuotoista jännitettä. Yliaaltovirrat saavat myös aikaan erilaisia momentteja ja voimia, jotka synnyttävät havaittavia ääni- ja tärinäilmiöitä.