Laakerien vikaantuminen

Sähkömoottorin laakereihin kohdistuu suuria lämpötilan vaihteluita riippuen moottorin asennuspaikasta. Ulkona sijaitseva moottori joutuu talvella kestämään kovia pakkasia jolloin moottorin jälleen käynnistyessä, voitelurasva ei heti kykene voitelemaan laakeria kunnolla, laakerien vikaantuminen on todennäköistä.

Puutavarakuivaamoissa laakerit joutuvat toimimaan yli +100 °C lämpötilassa, jossa voitelurasvat höyrystyvät ja voitelu heikkenee.

Pyörivien laitteiden vauriot aiheuttavat valtavia tuotannonmenetyksiä, korjauskustannuksia, vakuutuskustannuksia, turvallisuusriskejä ja ympäristön kuormittumista.

Kunnossapitotoimet muodostavat noin puolet teollisuuden käyttökustannuksista. Suurin osa alkavista vikaantumisista voidaan havaita
pelkästään ihmisen aistein. Käyttäjät usein huomaavat muutokset koneen toiminnassa.

Tuottavinta on tunnistaa ongelmat ajoissa, ratkaista niiden syyt ja toteuttaa tarvittavat muutokset. Jos näistä kriittisistä laitteista 30 % on tuotannon kannalta kriittisiä, nämä laitetteet pitäisi olla vahvassa syynissä.

Värähtelymittaukset ovat pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa yleisesti käytetyin menetelmä.

Laakerit rakentuvat neljästä erillisestä komponentista, sisä- ja ulkokehä, kuulat sekä laakeripidikeestä. Kaikki komponentit voivat vikaantua.

Yleensä vierintälaakereissa viat ilmestyvät ensin vierintäradoille, edeten sieltä vierintäelimiin.

Laakerien vikaantuminen

SKF on tutkinut laakerien vikaantumista.

  • Asennusvirheet 16%
  • Puutteellinen voitelu 36%
  • Epäpuhtaudet 14%
  • Muu syy 34% kuten laakerivirrat, epätasapaino, irronnut osa, normaali väsyminen sekä suunnitteluvirhe.

Säteislaakereista toinen ohjaa ja toinen on vapaa. Ohjaava laakeri ottaa vastaan sekä säteis- että aksiaalivoimia. Vapaa laakeri taasen vastaanottaa pelkästään säteisvoimia.

Voiteluaineen pilaantuminen

Vieraat aineet, epäpuhtaudet laakerissa, kuten pöly, lika ja vesi, aiheuttavat nopeaa kulumista. Epäpuhtaudet ovat yleensä sitoutuneet voiteluaineeseen.

Epäpuhtaudet laakerin voitelurasvassa nopeuttavat vierintäpintojen kulumista.

Muita yleisiä syitä laakereiden vikaantumiseen ovat värähtelevä tai liian suuri kuormitus, laakerivirrat sekä väärät tiivisteet.

Rullalaakereilla myös puutteellinen kuormitus.

Pieni osa laakereiden tuhoutumisesta johtuu kuitenkin laakerin väsymisestä, joka yleensä aiheutuu liian korkeasta laakerin pintalämpötilasta.

Liiallinen voitelu aiheuttaa laakerissa lämpenemistä, kun taas vähäinen voitelu aiheuttaa laakerin lämpenemistä, väsymistä, kulumista ja murtumia.

Kun voiteluaine valitaan oikein käyttöolosuhteisiin sen viskositeetti on tiivisteille ja laakerille sopiva, voidaan laakerin käyttöiässä päästä kymmeniin vuosiin käytön kuormittavuudesta riippuen.

Laakerivirtavaurioita voi esiintyä normaaleissa moottorikäytöissä, yli 18,5 kW moottoreilla.

Laakerivirtoja synnyttävät nopeasti nousevat jännitepulssit ja korkeat kytkentätaajuudet.

Laakerivirtoja voidaan estää käyttämällä galvaanisesti eristettyjä laakereita, joiden sisä- ja/tai ulkokehä on pinnoitettu alumiinioksidilla.

Laakerien kuntoa pitää analysoida samalla kun vanhat laakerit vaihdetaan uusiin. Tiivisteiden kunto pitää analysoida visuaalisesti ja välillisesti laakerin voiteluainetta tutkimalla.

Laakerivirtaan viittaavat ongelmat löytyvät laakerin vierintäpinnalta. Havainnot tulee kirjata, laitteen kunnossapitoraporttiin ja -järjestelmään.

Sähkömoottorin laakerit