Moottorin linjaus – säästää energiaa

18.5.2024 kke@ 0

Aina, kun moottori, pumppu tai muu laite on ollut irrotettuna, täytyy moottori ja käyttölaite linjata akseliin nähden. Kunnolla linjatuilla koneilla vältetään tai vähennetään ennakoimattomat seisokit. […]

Energiatehokkuus on järkevää käyttöä

18.5.2024 kke@ 0

Teknologia on erittäin tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilmastonmuutoksen hillinnän teknologioiden kehitys on ylittänyt kaikki odotukset viime vuosina. Energiansäästö ei ole energiatehokkuuden itsetarkoitus vaan järkevän toiminnan […]

Laakerit ovat sähkömoottorien yleisin vikaantumissyy

17.5.2024 kke@ 0

Laakerit ovat sähkömoottorien suurin yksittäinen vikaantumissyy, näitä ovat kitkahäviöt, laakerivirtojen aiheuttama eroosio, voiteluaineen likaantuminen, virheellinen asennus nopeuttaa kulumista ja energiankulutusta. Koneiden mukana tulevissa ohjeissa kuvataan […]

Miten innovaatiosyklit vaikuttavat talouskasvuun

23.10.2023 kke@ 0

Innovaatiosyklien teorian kehitti taloustieteilijä Joseph Schumpeter, joka loi termin ’creative destruction’ – ”luova muutosvoima” vuonna 1942. Miten innovaatiosyklit vaikuttavat talouskasvuun, Schumpeter tarkasteli innovaatioiden roolia suhteessa […]