Voimansiirto

Zener Oy:n teollisuusvoimansiirto tuotevalikoima mahdollistaa vakiovaihteiden toimittamisen joustavasti, voimansiirto tuotevalikoimasta löytyvät myös energiatehokkaat oikosulkumoottorit  ja taajuusmuuttajat . Tehokas logistiikka ja kilpailukykyinen hinta sekä kestävät tuoteet.

ZENER voimasiirto ratkaisutTeollisuusvaihteissa luotamme varmaksi koettuihin tuotemerkkeihin ja teknisiin ratkaisuihin sekä yhteen sopivuuteen SEW-Eurodrive ja Nord Gear asennusmittojen kanssa.

Vaihdemoottoreita on saatavilla eri tuotesarjoissa, joista löytyvät ratkaisut teollisuuden voimansiirto tarpeisiin.

Energiatehokas voimansiirto

Energiatehokkuus perustuu oikeaan hammasgeometriaan ja vaihteen sisäiseen konstruktioon. Hammasportaiden väliseen kitkaan vaikuttaa hammaspyörien hampaiden välinen koskeuspinnan laatu ja muoto sekä oikea välys. Lisäksi akseleiden keskinäinen suuntaus, joka vaikuttaa myös laakereiden kuormitukseen.

Esimerkiksi lisää säästöä muodostuu energiatehokkailla oikosulkumoottoreilla toimitetaan tappivaihteet, kun siihen yhdistetään taajuusmuuttaja saadaan kuljettimen kapasiteettia hienosäädettyä. Taajuusmuuttajan avulla käynnistys on pehmeä vaikka kuorma olisi päällä, mikä pidentää kuljetinhihnan vaihtoväliä. Vaihteen nopeutta ja vääntömomenttia voidaan hienosäätää vaihteen teknisten raja-arvojen puitteissa. Kokonaishyösuhde = vaihteenhyötysuhde * moottorinhyötysuhde * taajuusmuutajan hyötysuhde

Oikein mitoitetuilla vaihderatkaisuilla pystytään parantamaan teollisuuslaitteiden käyttövarmuutta ja energiatehokkuutta. Käynnissäpidon ja kunnossapidon kehittämiseen panostaminen on kuin rahan pistäminen ”säästöpossuun”.

Kierukkavaihde on ostettaessa halpa ja helppo asentaa, mutta sen huonona puolena on korkeat käyttökustannukset johtuen heikosta hyötysuhteesta korkea energiankulutus.

Kartiovaihteen hankintahinta on hieman korkeampi, mutta sillä on parempi hyötysuhde ja pidempi elinikä sekä huomattavasti pienempi energiankulutus.

Kuten kokenut ostaja on sanonut, että hankintahinta vastaa vain 1% käyttömenoista, paremman hyötysuhteen laite kuolettaa itsensä pienempänä energiankulutuksen kautta.

Modulaarinen rakenne

Vaihteen modulaarinen rakenne tekee siitä erittäin kompaktin ja hammaspyöriä vaihtamalla voidaan rakentaa useita välityssuhteita samaan runkoon, myös erilaiset asennusasennot ovat mahdollisia. Välityssuhde (i) vaikuttaa välillisesti siihen miten korkea vääntömomentin siirtokyky tai nopeus (n2) vaihteella on.

Vaihteissa ei ole samanlaista yhtenäistä standardia kuten oikosulkumoottoreissa on globaali IEC-standardi ja USA:n NEMA-standardit.

Yhtenäisen ”vaihtokelpoisuus asennusmitta-standardin” puutteen on korvannut markkinavoimat. Lisäksi markkinoilla on muutamia vaihdevalmistajia joiden uudet vaihdesarjat eivät ole olleet suoraan yhteensopivia vanhojen tuotesarjojen tai muiden valmistajien vaihteiden kanssa. Lisäksi joukko vaihdevalmistajia on poistunut markkinoilta. Tämä tuo kunnossapitoon lisävivahteen.

Zener Oy:n vahvuus on toimitusketjujen monikanavaisuus, mikä tuo vaihtoehtoja kunnossapitoon. Olemme huomanneet, että ennakoivakunnossapitojärjestelmä uusii vaihteita järjelmällisesti kun ne lähestyvät elinkaaren loppua. Mikä on järkevä toimintatapa suunnitella huoltotoimenpiteet normaaleihin tuotantoseisokkeihin, kustannustehokkaasti.

Olemme onnistuneet löytämään uusia teollisuusvaihteita jo useita vuosikymmeniä vanhojen teollisuusvaihteiden tilalle, esimerkiksi vanhojen Bauer merkkisten teollisuusvaihteiden tilalle.

Voimasiirto tuotevalikoimaa täydentävät erilaiset kytkimet. Kytkimen tehtävänä on siirtää momentti oikosulkumoottorilta esimerkiksi pumpulle tai puhaltimelle.