Tappivaihde – Parallel shaft gear

ZENER Oy:n valikoimista löydät tunnettujen vaihdevalmistajien tappivaihteet teollisuuden tarpeisiin 0,12 – 200 kW / 110 – 100 000 Nm. Tällä hetkellä suurin tappivaihde varastotoimituksena on 110 kW.

Tappivaihde – Parallel shaft gear, on erikoisversio lieriöhammasvaihteesta. Tappivaihteita käytetään teollisuussekoittimiin, ruuvi- ja hihnakuljettimiin sekä kelaimiin. Soveltuvat sahalaitoksien ja biovoimaloiden ruuvi- ja hihnakuljettimiin.

TappivaihdeTappivaihteella on suuri vääntömomentti, hyvä aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus, hiljainen käyntiääni ja vähäinen huollontarve sekä pitkä käyttöikä.

Alhaiset käyttökustannukset, hyvä hyötysuhde ja energiatehokkaat oikosulkumoottorit täyttävät energiatehokkuus vaatimukset. Moottorivalikoimassa on 230/ 400 / 690 V jännitteellä olevat energiansäästömoottorit.

Vaihdemoottorin hankintakustannusten osuus on n. 2% vaihteen käyttökustannuksista vaihteen elinkaaren aikana. Alimitoitetun vaihteen kunnossapitokustannuksissa menetetään ne hankintakustannus säästöt.

Parallel shaft gear
Tappivaihde

Hammasprofiilin oikea muotoilu vaikuttaa hyötysuhteeseen ja energian kulutukseen ja tehon välittämiseen hammaskosketuksen välityksellä. Hammaspyörien keskinäinen yhteensopivuus, vuorovaikutus, sijainti ja asemointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat hammaspyörien kestoikään ja energiatehokkuuteen.

Kun tappivaihteisiin yhdistetään taajuusmuuttaja, saadaan monipuolisella säädöllä toimiva järjestelmä.

Taajuusmuuttajan käyttö lisää energiatehokkuutta ja pehmeä käynnistyminen tuo myös muita taloudellisia etuja kun kuljettimeen ei kohdistu käynnistyksen aikaisia voimakkaita kuormituksia kuten laakereihin ja kuljetinhihnoihin. Kunnossapidon tarve vähenee.

Taajuusmuuttajan jumisuoja, ehkäisee laitevaurioita.

Tappivaihteen asennusasennot

Tappivaihde asennusasennot
Tappivaihteet asennusasennot

Tappivaihteen asennusasento vaikuttaa öljyn täyttömäärään. Öljyn täyttömäärä on tarkistettava asennusohjeesta.

Öljyn täyttämäärä saattaa vaikuttaa vaihteen elinikään.

Momenttituki voi ottaa vastaan sekä veto- että työntökuormituksia. Vaihde suunnataan momenttituen vaarnaruuvin ja mutterin avulla.

Momenttituki pitää vaihteen paikallaan syntyvästä momentista huolimatta. Momenttituen jännittämistä asennuksen aikana ja käytössä on vältettävä, sillä se voi lyhentää toisioakselin laakerin vaihtoväliä.

Momenttituet eivät sovellu poikittaisvoimien siirtämiseen. Käytetään sellaisten moottorisovitteiden ja kytkinten kanssa, jotka eivät siirrä poikittaisvoimia.

Voitelu

Hammaspyörävaihteen voitelun tavoitteena on hammaspyörien kulumisen ja niiden välisen kitkan pienentäminen. Kitkan ja kulumisen kannalta on edullisinta, että kosketuksissa olevat lieriöhammaspyörän hammaspinnat erotetaan toisistaan voiteluainekalvolla.

Puutteellinen voitelu voi olla seurausta liian pienestä voiteluaineen määrästä kosketuspinnoilla tai voiteluaineen liiallisesta lämpötilan noususta.

Viskositeetin muuttuminen johtaa voitelukalvon ohentumiseen eikä voitelukalvo enää suojaa kunnolla hammaspyörän aktiivista hammaspintaa. Tällöin puhutaan niin sanotusta rajavoitelusta.

Osa kuormasta välittyy voitelukalvon kautta ja osaksi myös pintojen välisen kosketuksen kautta. Puutteellisessa voitelussa pinnankarheuksien huiput ovat suoraan metallikosketuksessa.

Vaihteistoöljyt on suunniteltu suojaamaan hammaspyöriä kulumiselta ja voitelemaan laakereita. Voiteluaineen paineenkesto-ominaisuuksien vaikutuksesta hammaspyörien ja laakereiden kuluminen on mahdollisimman vähäinen.

Kulumisenestolisäaineiden (AW, anti wear) tehtävänä on vähentää kosketuksissa olevien liikkuvien pintojen kulumista. Ne muodostavat pinnoille kemiallisia kerroksia, jotka leikkautuvat helpommin kuin itse metalli. Näiden kerrosten rooli on merkittävä kohteissa, joissa kuormitukset ovat suuria ja nopeudet pieniä, eli raja- ja sekavoitelutilanteissa. Reaktioissa muodostuneet kerrokset poistuvat leikkautuessaan.

Korkeapainelisäaineet (EP, extreme pressure) reagoivat metallipintojen kanssa, kun pinnat ovat suuren paikallisen pintapaineen aiheuttamassa korkeassa lämpötilassa. EP-lisäaineiden tarkoitus on kasvattaa voiteluaineen kuormankantokykyä. Lisäaine muodostaa metallipinnan kanssa kerroksen, joka pienentää kitkaa ja vähentää metallipintojen kulumista. EP-lisäaineita ja AW-lisäaineita kutsutaan usein rajavoitelulisäaineiksi. EP-lisäaineita tarvitaan voiteluaineisiin, joita käytetään rajusti kuormitetuissa kohteissa.

Hapettumisen- ja lämmönkesto ominaisuudet vaikuttavat öljyn voiteluominaisuuksien pysymiseen samanlaisina. Öljyn lisäaineilla ehkäistään haitallisten hapettumistuotteiden syntymistä.
Laadukas voiteluaine on pitkäikäinen ja tarjoaa hyvän kulumissuojan. Teollisuusvaihteissa öljyjen ylin sallittu käyttölämpötila on 100 – 120 °.

Tappivaihde – Parallel shaft gear

Tappivaihteet, Tramec, SEW, Nord Gear, STM, KEB

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna