Läpivientiholkit

Sähkömoottorien asennuksessa tulee käytetää vaatimusten mukaisia kaapeleita ja holkkitiivisteitä. Kaapelienpäät kytketään liitinkotelossa olevaan liitinalustaan. Läpivientiholkit kiinnitetään moottorin liitinkotelossa oleviin kierteisiin tai vasta mutterilla reikään. Moottorin IP-luokitus on hyväksytty läpivientiholkit asennettuina.

Holkkitiiviste suojaa kaapelikiinnityksiä myös liittimiin kohdistuvalta vedolta, sekä estää epäpuhatuksien pääsy moottorin sisälle.

Läpivientiholkilla oikosulkumoottorit suojataan, epäpuhtauksien ja kosteuden pääsy moottorin sähköjärjestelmään, estetään kaapelin liikkuminen liitinkotelon sisällä. Holkkitiivisteen pitää olla oikean kokoinen kaapelin kiristämiseksi ja kiinntettäväksi liitinkoteloon.

Epäpuhtaudet ovat yksi yleisin moottori vaurioihin johtava tekijä.

Täytettävä suojausvaatimukset

Läpivientiholkin on täytettävät ne asennusvaatimukset mitä kulloinkin asetetaan oikosulkumoottorille. Taajuusmuuttaja käytössä läpivientiholkin on täytettävä EMC häiriönsuoja vaatimukset (360º).
ATEX-moottoreissa on käytettävä räjähdysvaarallisen tilaluokituksen mukaisia holkkitiivisteitä.

Lisäksi on toimialaoja jotka määrittelevät läpivientiholkeille erityisvaatimuksia.
Läpivientiholkkeja voidaan käyttää mm. paineilmaputkien asennuksessa.

Lapivientiholkki EMC-holkin asennus

Läpivientiholkit ovat sähköasentajan perusasennustarvikkeita.

iec_moottori-lapivientiholkit-zenerTaulukossa IEC-moottoreiden läpivientiholkkien tietoja.

Moottorin tyyppikilvessä ilmoitettu suojausluokka vaatimus saavutetaan käyttämällä asianmukaisia holkkitiivisteitä. Moottorin takuu voi raueta, jos moottori ei ole asennettu asianmukaisella tavalla.

Suuriin mekaanisiin rasituksiin on hyvä valita metallinen holkkitiiviste tai taivutussuojalla ja vedonpoistolla varustetut läpivientiholkit. Kaapelien asennuksessa on tarvittaessa käytettävä supistuskappaleita.

Käyttämättömät kaapeliläpiviennit on suljettava tiiviisti sulkutulpalla.

Kaapelitiivisteet EMC- ja Ex-sovelluksiin valitaan sovelluksen mukaan.

Kytkentäkoteloiden muoviset holkkitiivisteet eivät välttämättä kestä vaativia käyttöolosuhteita ja murtuvat käytössä. usein syynä on lämpötilaerot, esim. kuivaamossa on normaalisti ulkolämpötila ja kuivausaikana lämpötila saattaa olla hyvinkin korkea riippuen kuivaamon rakenteesta ja moottorin sijainnista.

Läpiviennit on tarkastettava säännöllisesti

Ulkona auringon UV-säteily usein vanhentaa muoviset läpivientiholkit, jotka voivat lopulta murtua moottorin aiheuttamasta syöttökaapelin tärinästä. Kosteus ja epäpuhtauden pääsevät laitteiden sisälle aiheuttaen häiriöitä laitteiden toimintaan.

Kaikki sähkölaitteet on tarkistettava säännöllisinväliajoin, läpiviennit ja syöttökaapelien kunto pitää todentaa. Kaapelista vetämällä voi todeta läpivientiholkin kiinnityksen pitävyyden. Tarvittaessa läpivientiholkit on kiristettävä tai vaihdettava uusiin.

Rikkinäinen tai puuttuvat läpivientiholkit, syöttökaapelit saattavat painaa teräviin kierteisiin tai reunoihin, mikä voi vaurioittaa syöttökaapelien eristykset. Moottorin kotelointiluokitus muuttuu.

Löysät johdinliitokset ovat kaikki hyvin potentiaalisia palonaiheuttajia. Liitoksia tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota myös kiristysmomentteihin, jotta liitoksia ei alun perin kiristettäisi liian tiukalle.
Murtuma läpivientihokin juuressa johtaa ajansaatossa holkin rikkoutumiseen, jolloin lika ja kosteus pääsevät laitteeseen.

Tallenna

Tallenna

Tallenna