Kuivaamomoottorit

Kuivaamomoottorit on suunniteltu taajuusmuuttajakäyttöön puutavarakuivaamoissa yli 8 000 tuntia/vuodessa, optimaalisella pyörimisnopeudella, 75-90 asteen lämpötilassa. Kuivauksen alussa lähes 100 % kosteus asettaa tiukat vaatimukset kuivaamomoottoreiden laakeroinnille ja voitelulle sekä käämien eristykselle.

Puutavarakuivaamossa tehokas ilmavirtaus mahdollistaa sahatavaran tehokkaan kuivauksen. Kuivaamon olosuhteet muuttuvat puutavarakuormien kulkiessa kuivaamokammion läpi.

Puhaltimen pyörimisnopeus on sama kuin kuivaamomoottorin pyörimisnopeus. Puhaltimen teho on suoraan verrannollinen sähköenergian kulutukseen, jolloin pyörimisnopeuden puolittuessa sähkötehontarve tippuu kahdeksasosaan alkuperäisestä.

Aksiaalipuhaltimet tuottaa kokoonsa ja painoonsa nähden suuren ilmavirran.

Sähkömoottorin kestävyydelle kuivaamoympäristö asettaa kovat haasteet, korkea jopa yli 95% suhteellinen kosteus sekä ympäristön korkea  lämpötila +75 – 90 °C.

Taajuusmuuttajakäytössä kuivaamomoottorit voidaan käynnistää pehmeästi pienellä käynnistysvirralla ja nopeutta voidaan säätää kuivaus tarpeisiin sopivaksi.

Taajuusmuuttajat pienentävät oikosulkumoottorin käynnistysvirtaa, mikä vähentää sähköverkkoon kohdistuvaa rasitusta. Moottorin nopeus on säädettävissä prosessin mukaan, samalla optimoidaan energian käyttö.

Kuivaamomoottoreihin ei sovelleta (IE-hyötysuhdeluokkia) sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevaa EU direktiiviä 640/2009 direktiivin 1. artiklassa on määritelty perusteet. Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, jotka on spesifioitu toimimaan yksinomaan yli +60 °C:n ympäristölämpötilassa.

 

Laakerit

Kuivaamomoottoreissa laakerien osien lämpölaajeneminen vaikuttaa käyntivälykseen, poikkeuksellisen korkean ympäristölämpötilan vuoksi kuivaamomoottoreihimme on valittu normaalia suurempi laakerin säteisvälys C4.

http://www.skf.com/binary/57-124414/Fig-15_tcm_12-124414.pngKorkea lämpötila vaikuttaa myös laakerimateriaalin lämpökestävyyteen, normaali laakerimateriaalin rakenne menettää lujuuttaan nopeasti lämpötilan noustessa.

Kuivaamomoottoriin on valittu laakerimateriaali jonka lämpötilaluokka on +200 °C.

Kuivaamomoottoreissa myös voiteluaineet joutuvat toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa, korkea kosteus ja lämpötila sekä kuivausprosessin aikana höyryyn sitoutuu syövyttäviä kemikaaleja kiertoilmaan.

 

Voitelu

Laakerirasvojen tulisi täyttää samat lämpötilavaatimukset kuin laakeri materiaalinkin. Kuivaamomoottoreiden laakereiden optimaalisen kestävyyden saavuttamiseksi voiteluaineeksi on valittu perfluoropolyeetteri-rasva, joka on paksunnettu PTFE teflon-saentimella.

PKuivamomoottorit - N-laakerikilpierfluoropolyeetteri-voiteluaineet hylkivät kosteutta, ne ovat inerttejä lähes kaikille kemikaaleille. Synteettinen perusöljy ja saennin voitelevat erittäin hyvin korkeissa lämpötiloissa, käyttölämpötila-alue -40/+210 °C.

Perfluoropolyeetteripohjaisilla rasvoilla on pitkä käyttöikä, mutta myös hyvät korroosiota ehkäisevät ominaisuudet. Perfluorialkyylipolyeetterit eivät reagoi happikaasun ja nestemäisen hapen kanssa korkeissa lämpötiloissa ja paineessa.

Valkoinen perfluorialkyylipolyeetterirasva sisältää 2% sodium nitriittiä, joka suojaa ruostumiselta normaalissa ilmanlämpötilassa ja korroosiolta korkeissa lämpötiloissa, sekä suojaa kulumiselta.

Suorat jälkivoitelukanavat ohjaa voiteluaineen tehokkaasti laakerille.

Kuivaamomoottorin takapäässä umpinainen laakerikilpi varustettuna jälkivoiteluvarustuksella.

 

Kuivaamomoottorin rakenne

Kuivaamomoottorin runko on FC-200 valurautaa, minkä ansiosta moottorin ominaisuuksiin kuuluvat hyvä tärinän vaimennuskyky, lämmönjohtavuus ja mekaaninen kestävyys  sekä hyvä pinnanlaatu.

Tropiikkisuojaus lisää kuivaamomoottoreiden kestävyyttä vaativissa ympäristöolosuhteissa.

EristysluokatKäämilangan lämpötilaluokka on +200 °C ja moottorit valmistetaan eristysluokkaan H.

Kuivaamomoottorit  on valmistettu korkeaan +90 °C  ympäristö lämpötilaan.

Korkeassa lämpötilassa materiaalien resitanssi kasvaa. Tämän vuoksi moottorin valmistuksessa on käytetty normaalia suurempia käämiuria ja käämimäärää jotta moottorin läpeneminen saadaan pidettyä olosuhteiden vaatimalla tasolla.

Korkealaatuisella käämien eristemateriaalilla on myös parempi läpilyöntikestävyys.

Suurempi käämin määrä näkyy korkeampana hyötysuhteena. Esimerkiksi 30 kW kuivaamomoottorin hyötysuhde on 93,1%.

Korkeammalla hyötysuhtella toimivat kuivaamomoottorit käyvät viileämpinä ja käyttävät niukemmin sähköenergiaa.

Kuivaamomoottorit - hyötysuhdekäyrä

Kuivaamoottorissa suurempi käämin määrä näkyy alhaisempana käyntilämpötilana ja korkeampana hyötysuhteena. Suuremman käämimäärän ansiosta kuivaamoissa voidaan turvallisesti käyttää jopa +90 °C kuivauslämpöä, kuivaamomoottorit kestävät sen.

Häviöiden synnyttämä lämpöenergia siirtyy ja varastoituu moottorin massaan ja osa siitä pyritään siirtämään jäähdytyksen avulla ympäristöön. Moottorin käämityksessä olevat eristysrakenteet määräävät moottorin suurimman sallitun lämpötilan.

Moottoria suunniteltaessa onkin tärkeää asettaa eristyksen korkein lämpötila yhdeksi suunnittelua rajoittavista tekijöistä.

 

Riittävän jäähdytyksen varmistus

Kuivaamoottorin jäähdytyksen on siirrettävä ylimääräinen lämpökuorma pois moottorista, joka muuten rasittaa moottorin käämitystä ja laakereita. Puhallinsiiven on tuotettava riittävä ilmavirta moottorin jäähdyttämiseksi, jotta moottorin käyttöikä ei lyhene.

Taajuusmuuttajakäytössä on varmistettava riittävän suuri ilmavirta moottorin jäähdyttämiseksi. Puhallinsiipi valmistajan teknisistä tiedoista tulee varmistaa riittävä ilmavirta puhaltimen säätöalueella.

Kuivaamomoottoreista on säännöllisesti puhdistettava jäähdytys rivat epäpuhtauksista. Sahatavarasta irtoaa epäpuhtauksia kuivaamon ilmaan, ne sitoutuvat kiinteille pinnoille korkean kosteuspitoisuuden ja huurujen sisältämien yhdisteiden vaikutuksesta.

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa myös muita häiriöitä, kuten puhallinsiiven epätasapainon. Epätasapainossa oleva puhallinsiipi alkaa värähdellä, joka voi nopeasti aiheuttaa laakerivaurion kuivaamomoottorissa.

Winding Temperature drop

Lämmönsiirtymiseen vaikuttaa osien välinen tarkka kosketus , laminoinnin hyvä kohdistus sekä työstön tarkkuus.

Puutteellinen käämintä ja pintojenväliset epätasaisuudet jättävät ilmataskuja, aiheuttaen huonon kosketuksen joka siten heikentää lämmönsiirtoa.

Koska ilma on hyvä eriste, on erittäin tärkeää, että käämitys suunnitellaan ja valmistetaan oikealla tavalla. Käämiurien täydellinen kyllästys parantaa kosketusta.

Puhuttaessa moottorin käyttöiän lyhenemisestä. Eristyksen elinikä tarkoittaa eristemateriaalin asteittaista ikääntymistä, eristysmateriaali kuivuu, jolloin sen eristysominaisuudet häviävät, kunnes se ei kestä käyttöjännitettä.

Moottorin käyttöikään vaikuttavat useat eritekijät, kuten tärinä, huurut, ympäristö jne.

Kaikista tekijöistä tärkein on käytettyjen eristemateriaalien käyttölämpötila. Lämpötilan noustessa 8-10 astetta nimellislämpötilan yläpuolelle moottorin käyttöikä puolittuu.

Käyttämällä nykyaikaisia materiaaleja saadaan paljon parempi lämmönsiirto eristemateriaalien kautta.

Suunnittelu ja valmistusprosessien sekä jatkuvan laadunvalvonnan ansiosta moottorit takaavat erinomaiset suorituskyvyn.

 

Tuotevalikoima IE1 kuivaamomoottorit

Tuotevalikoimasta löytyy hyvä valikoima moderneita kuivaamomoottoreita. Runsas lisävarustevalikoima täydentää tuotteiden käytettävyyttä.