Uusi rakennusten energiatodistusasetus voimaan 2018

Uusi asetus rakennusten energiatodistuksen laadinnasta astuu voimaan vuoden 2018 alusta.

Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on päivitetty.

Jatkossa uusi rakennus voi saada energiatodistuksessa A-luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu jatkossa lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan.

Lue koko tiedote, Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatodistuksesta (pdf)

Source: Uusi asetus rakennusten energiatodistuksesta voimaan 2018 | Energiatehokkaasti