Energiatehokkuus kannattaa ja säästöt näkyvät myös tuloslaskelmassa – Sähkönpäivä

Energiatehokkuuden parantaminen on mahdollista kaikissa yrityksissä. Paineilman tuotto ja käyttö on yllättävän suurin energiasyöppö, kun lähdetään selvittämään energiansäästö kohteita.

Paineilmakompressoreiden modernisointi pudottaa energiankulutusta, mutta paineilmalaitteiden korvaaminen akkukäyttöisillä laitteilla voi olla vaihtoehto.

Muita parannuskohteita löytyy muun muassa paineilman kompressoreiden hukkalämmön talteenottosta. Paineilmakompressorit muuttavat kaiken ottamansa sähköenergian lämmöksi, kun ilma puristetaan pienempään tilavuuteen muodostuu lämpöä.

Valaistukseen harvoin kiinnitetään liikaa huomiota.

Kuitenkin se on useissa yrityksissä merkittävä sähkönenergian kuluttaja. Valaistuksen uusiminen pienetää sähkölaskua, mutta sen on havaittu nostavan myös tuottavuutta tilastollisesti havaittavasti.

Valaitusta voidaan ohjata portaattomasti säätyväksi vakiovalo- ja läsnäoloanturein. Hyödynetään auringosta saatua päivänvaloa, eikä makseta turhasta sähkölaskulla. Yleensä valaistusinvestoinnin takaisinmaksuaika on yksi vuosi.

Kokonaistehokkuus

Suunnitelun lähtökohdaksi tulee valita laitekokonaisuus, eikä vaihdeta yksittäisiä komponetteja energiatehokkaimmiksia.

Kokonaistehokkuus kannattaa ottaa suunnittelun lähtökohdaksi, koska sitä kautta voidaan parantaa tuottavuutta ja työturvallisuutta.

Usein tulee yllätyksenä se, että uudet energiatehokkaat sähkömoottorit ovat kookaampia ja painavampia.

Uusissa energiatehokkaamissa sähkömoottoreissa on yllättävän suuret valmistaja kohtaiset erot.