Kunnossapito on vastuussa ATEX-tiloihin sijoitettujen moottorien oikeaoppisesta huollosta

Räjähdysvaarallista kaasua tai pölyä ympäristössä, moottorista ei saa tulla syttymisen lähde missään olosuhteissa tai vikatilanteessa. Eurooppalainen ATEX-direktiivi määrittelee Ex-tiloihin asennettavien laitteiden ja komponenttien turvallisuusvaatimuksia. Kunnossapidon tulee tunnistaa ja vastata ATEX-tiloihin sijoitettujen moottorien ja laitteiden oikeaoppisesta huollosta.

ATEX direktiivit asettavat käyttökohteeseen asennettavalle tuotteelle tiukat vaatimukset. Räjähdysvaaralliset tilat ovat jaettu kaasu- ja pölyluokiteltuihin tiloihin.

ATEX-tilojen moottorit

ATEX-moottorit on suunniteltu siten, ettei niiden pintalämpötila ei nouse normaalikäytössä niin korkeaksi, että se aiheuttaisi räjähdyksen moottorin ulkopuolella.

ATEX-moottoreiden sertifiointiohjelmaan kuuluu testaus niissä olosuhteissa, joihin moottorit on tarkoitus asentaa. Hyväksennän antaa ulkopuolinen testauslaitos, kun laite on läpäissyt tiukat testit hyväksytysti

ATEX-moottorien huolto

Kunnossapito on vastuussa ATEX-tiloihin sijoitettujen moottorien oikeaoppisista huolloista ja korjauksista. ATEX-moottorien on korjauksenkin jälkeen täytettävä räjähdyssuojaus vaatimukset.

Räjähdyssuojattuja moottoreita saa huoltaa ainoastaan sertifioidut huoltopisteet, jotka ovat perehtyneet ATEX-laitteiden rakenteeseen ja suojauksiin.

ATEX laitteen merkintä

Käyttäjien on suoritettava laitoksilleen riskianalyysi ja pidettävä räjähdyssuojausdokumentit ajantasalla. Jokaisen laitteen tiedot dokumentoidaan niiden historia ja kunto pitää täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on images

Pölyn kertyminen työtiloihin on pölyräjähdysten syy ja pölyn säännöllinen siivoaminen on elintärkeää.

Pölypilven pitoisuudet muuttuvat jatkuvasti .

Pöly räjähdyksen voi aiheuttaa epätavallinen tapahtuma, joka muodossa räjähdysvaarallisen pölypilven. Pölypilvi voi synnyttää varsinaisen räjähdyksen pienimmästäkin energialähteestä, tuhoisin seurauksin.

Siirtokuljettimissa, joissa siirretään pölyävää materiaalia kuljettimelta toiselle, voi syntyä räjähdyskelpoinen pölyilmaseos. Kuljettimessa kuljetettava materiaali voi sisältää myös hienjakoista pölyä, joka voi muodostaa räjähdysvaarallisen pölykerroksen.

Tämä on otettava huomioon pölyräjähdysvaarallisena tilana

Pöly räjähdyksen voi aiheuttaa epätavallinen tapahtuma, joka muodossa räjähdysvaarallisen pölypilven. ATEX-tiloihin sijoitettujen moottorien kunnossapito on suoritettava ohjeiden mukaan, pölykerros heikentää ATEX-moottorin turvallisuutta.

Vaaratekijöiden tunnistaminen tarkoittaa kaikkien niiden työympäristöön, työvaiheisiin ja työoloihin liittyvien tekijöiden tunnistamista, myös sellaiset vaaratilanteet tulisi tunnistaa, joita ei ole esiintynyt, mutta joiden esiintyminen on mahdollista.

Usein syttymisen syy on hitaasti pyörivä laakeri, jonka kunnossapito on laiminlyöty. Laakeri voi olla laitteen sisällä vaikeasti tavoitettavissa.

Myös sähköinen rele tai muu sähkökomponetti voi yli kuumentua vikaantuesaan. Lämpökameralla tulisi säännöllisesti tutkia ja seurata laitteiden kuntoa. Poikkeava toiminta havaitaan kun seuranta on jatkuvaa ja rutiinin omaista toimintaa.

Lisätietoja: ATEX-moottorit

ATEX-moottorin huolto