IoT Profoundly Changing our World – #IOTSWC18 | YouTube

IoT muuttaa teollista toimintaa merkittävällä tavalla.
Kustannustehokkuus paranee, käyttöiän pidentyminen, käyttöasteen parantuminen vaikuttaa käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantumiseen.

Oikein asettettujen mittareiden valinnalla ja asetennalla voidaan seurata kohteen suorituskykyä ja toiminnan kehittymistä.