Taajuusmuuttajalla saadaan kiinteistöjen ilmastointi säädettyä todellisen tarpeen mukaan

Suomessa voitaisiin tehostaa taajuusmuuttajalla vanhoissa kiinteistöjen ilmastointi- ja lämmityskulujen energiansäästöjä lähes 1/5. Useissa vanhoissa taloyhtiöissä on edelleen käytössä kaksinopeus poistoilmapuhaltimiin perustuva ilmastoinnin säätö, jossa sähkömoottorin nopeutta vaihdetaan ajastuskytkimellä ja hienosäätö toteutetaan säätöventtiiliä kuristamalla.

Säätöventtiilin säätö kuristamalla lisää sähkömoottorin energiankulutusta sekä ilmanvaihtokoneen rasitusta.  Se pudottaa ilmastointikoneen kokonaishyötysuhdetta, jolloin laitteiston mitoituksessa on käytettävä tehokkaampaa sähkömoottoria.

Puhallin käyrät

Kun puhaltimen kierrosnopeus kaksinkertaistetaan, tilavuusvirta kaksinkertaistuu ja tehontarve kahdeksankertaistuu. Myös energiankulutus kasvaa.

Kaksinopeusmoottorilla varustettujen puhaltimien tilavuusvirtaa joudutaan kuristamaan, mikä lisää kaksinopeusmoottorin tehontarvetta.

Energiapolitiikan seurauksena kaikkea energian käyttöä on päätetty tehostamaan.

Sen vaikutukset näkyvät rakennusalalla erityisesti LVI-ratkaisuissa. Energiapolitiikalla pyritään kiinteistöjen omistajat hyödyntämään energiaa aikaisempaa tehokkaammin, jolloin ilmanvaihtoratkaisujen saneerauksessa on tärkeää tavoitella mahdollisimman korkeaa kokonaishyötysuhdetta.

Puhallinkäytöissä pienelläkin kierrosnopeuden alentamisella saavutetaan merkittävä kustannussäästö.

Vanhempia kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmiä pystytään päivittämään energiatehokkuutta paremmalle tasolle. Erittäin kohtuullisella investoinnilla saavutetaan hyödyt energiatehokkuudessa sekä asuinviihtyvyydessä.

Uusissa kiinteistöissä taajuusmuuttajat säätävät ilmastointikoneikkoja

Ilmastointia voidaan tällöin säätää taajuusmuuttajalla tarkemmin todellisen käyttötarpeen mukaan sekä muuttaa toimintaa vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan.

SäätökäyrätVanhoissakin kiinteistöissä taajuusmuuttajalla saadaan järjestelmän ilmavirta säädettyä valittavan puhaltimen ominaiskäyrän ja järjestelmän vastuskäyrän säätötarvetta vastaavassa optimi leikkauspisteessä.

Puhallinlakeja tutkimalla voidaan todeta säädön vaikutus puhaltimen energiankulutukseen.

Teho on suoraan verrannollinen sähköenergian kulutukseen, jolloin pyörimisnopeuden puolittuessa sähkötehontarve tippuu kahdeksasosaan alkuperäisestä.

Taajuusmuuttaja ohjatulla pyörimisnopeudensäädöllä päästään siis puhaltimen kokonaisenergiankulutuksen kannalta huomattaviin sähköenergian säästöihin.

Käytönaikainen energiansäästö on moninkertainen, kun ilmastointi on säädettävissä todellisen tarpeen mukaan.

Järjestelmän toimivuus taajuusmuuttajakäytössä on parempi ja toiminta säästää melkoiset summat pienentyneen energiankulutuksen kautta.

Laiteinvestoinnin takaisin maksuaika on lyhyt

Kaksinopeusmoottorit ovat erikoismoottoreita, joissa on kaksi erillistä käämitystä. Kaksierillistä käämitystä moottorissa heikentää moottorin hyötysuhdetta ja lisää valmistuskustannuksia.

Vakiomoottori ja taajuusmuuttaja ovat kustannuksiltaan hyvin lähellä kaksinopeusmoottorin hankintahintaa. Uudet IE3-luokituksen mukaiset korkeanhyötysuhteen sähkömoottorit sopivat mitoitukseltaan ja ovat täysin vaihtokelpoisia kaksinopeusmoottorien kanssa.

Lisäkustannuksia tulee ilmastoinnin järjestelmän mittauksista ja säädöistä.

Taajuusmuuttaja yleensä sopii vanhoissa kiinteistöissä samaan puhallinlaitteisto tilaan.

VACON® 100 HVAC on kehitetty ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksiin se parantaa puhallinten suorituskykyä. VACON® 100 HVAC on esimerkki älykkäästi toimivasta taajuusmuuttajasta, joka maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa, sillä kaikki tarvittavat laitteet, I/O-optiot ja tiedonsiirtoprotokollat ovat VACON® 100 HVAC taajuusmuuttajassa sisäänrakennettuja ja täyttävät rakennusteollisuuden tiukimmatkin vaatimukset.

Modbus-tiedonsiirtoprotokolla parantaa VACON® 100 HVAC valvontamahdollisuuksia, ja sisäänrakennetut kenttäväylän kytkennät tuovat säästöjä päivittäisessä käytössä.

Tulo- ja lähtösignaalioptioiden runsaasta valikoimasta koituvia etuja ovat muun muassa joustavuus sekä pienemmät kaapelointi- ja laitekustannukset. VACON® 100 HVAC turvaominaisuudet, kuten Fire Mode -tila, on puolestaan kehitetty avuksi ihmishenkien pelastamisessa hätätilanteissa.