Väsyttikö helle ilmanvaihtokoneen puhaltimen moottorin? – Säännöllinen huolto pidentää laitteiden elinkaarta

Puhallinmoottori

Vanhasta sähkömoottorista yleensä palaa käämi, läpilyönnin seurauksena. Korkea lämpötila heikentää moottorin eristykset, jolloin läpilyönti tapahtuu eristevaurion seurauksena. Väsyttikö helle ilmanvaihtokoneen puhaltimen moottorin eristykset? Muista säännöllinen huolto.

Eritysvastus mittauksella voi tutkia sähkömoottoreiden eristeiden tilaa, sekään ei paljasta kaikkia vikoja.

Laakerivaurio

Sähkömoottorin yleisin vikaantumisen aiheuttaja on laakerivaurio. Vikaantunut laakeri ilmoittaa itsestään kasvaneena laakerivälyksenä, joka yleensä paljastuu voimakkaana jurinana tai vinkumisena.

Lämpötila lyhentää kestovoidellun laakerin vaihtoväliä.

Laakerin lämpötilan ylittäessä +70 oC astetta, jokaista +15 oC kohoamista kohti laakerin voiteluväli puolittuu, laakerien ulkorenkaalta mitatusta lämpötilasta.

Vanhaa puhallin tulee huoltaa säännöllisesti ja vanhat laakerit tulee vaihtaa huolto-ohjeen mukaisesti. Erityisen tarkkana pitää olla rullalaakerilla varustettujen ilmastointikoneiden huollon kanssa.

Säännöllinen huolto

Ilmanvaihtokoneen ja sähkömoottorin laakerin säännöllinen vaihto ja huolto on aina halvempi vaihtoehto kuin koko koneen uusinta.

Laakerin kuluminen on normaali ilmiö, eikä se tarkoita, että ilmastointikone olisi sen huonompi tai laadukkaampi kuin kilpailevien merkkien.

Laakerien vaihtoaika riippuu laitteen kuormityksesta, käyttöajasta ja pyörimisnopeudesta sekä ympäristön lämpötilasta.

Keskimääräinen laakereiden vaihtoväli ilmoitetaan puhaltimen ja moottorivalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Säännöllinen suunnitelman mukainen huolto ja korjaus tulevat usein edullisemmaksi kuin hätätyönä tehty kiireellinen korjaus.

Kun vanha kone korjataan, se on usein kuin uuden veroinen. Säännölinen huolto pidentää laitteiden elinkaarta useilla vuosilla. Mutta kaikilla laitteilla elinkaari päättyy jossain vaiheessa.

Puhaltimen sähkömoottorien vaihto

Vanhat yli 10-vuotta vanhat sähkömoottorit kannattaa vaihtaa uusiin energiatehokkaampiin moottoreihin. Vaikka vanha moottori olisi hyvin toimiva.

Kymmenen vuotta on yleinen kestoikä alle 5 kW moottoreille, hyvin säännöllisesti huollettuna.

IE3-energiatehokkuusluokan moottori ovat energiapihejä. Ne maksavat ”itse itsenä”, energiatehokkus näkyy pienempinä sähkölaskuina.

Korkea ympäristölämpötila heikentää moottorien virrankestoa, moottorien käämieristys vanhenee ikääntyessä. Moottoreiden normaali ympäristölämpötila on +40 °C. Kun lämpötila nousee +10 °C, jokainen kymmenen asteen nousu puolittaa moottorin eliniän.

Uuden energiatehokkuusluokituksen mukaiset sähkömoottorit ovat energiatehokkaita korkeanhyötysuhteen vuoksi ja parantavat hiukan myös puhaltimen kokonaishyötysuhdetta

Energiatehokkuus tarkoittaa pienempää energiankulutusta ja sähkölaskua.

Puhaltimen korkeampi pyörimisnopeus lisää sähkömoottoreiden energiankulutusta, jolloin moottorit käyvät kuumempina.

Energiatehokkaassa moottorissa lämmönsiirto on tehokasta. Korkeanhyötysuhteen moottori kuumenee vähemmän, jolloin elinikä pitenee.

Energiatehokkaat sähkömoottorit

Uusissa IE3-energiatehokkuus luokan sähkömoottoreissa käytetään enemmän käämikuparia. Suurempi kuparimäärä pienentää hukkalämmön muodostumista, joka joudutaan vanhoissa moottoreissa siirtämään ympäristöön.

Energiatehokkuus on selkeästi parempi uusissa 0,75 – 1,5 kW moottoreissa kuin ennen 2010 valmistetuissa sähkömoottoreissa.

Kun moottorin ja ympäristönlämpötila laskee, niin moottorin käämit toimivat viileämpinä. Alhaisempi moottorin lämpötila pidentää moottorien elinkaarta, säännöllisesti huollettuna.

Alhaisemmassa lämpötilassa laakereiden voitelu toimii paremmin ja luotettavammin.

Vakio IEC-standardin mukaiset korkeamman hyötysuhteen IE3-sähkömoottorit löytyy heti varastosta. Moottorit ovat suunniteltu teollisuuden vaativimpiin käyttöolosuhteisiin ja käyttöihin, joten ne soveltuvat myös tajuusmuuttaja käyttöön.

Korkea laatu on saatu huolellisen suunnittelun ja parhaiden valmistusmenetelmien kautta. Huolella valitut materiaali mahdollistavat korkeanhyötysuhteen.

Maailman johtavan sähkömoottorivalmistajan suuri tuotantovolyymi ja jatkuva laadunvalvonta takaa tasaisen laadun. Tuotantovolyymin ansiosta tehokkaat valmistusmenetelmät ja modernit tuotantolaitokset mahdollistavat ehkä markkinoiden parhaan hinta-/laatusuhteen.