Rekistereiden käyttötarkoitus perustuu B2B-asiakkuuteen

Henkilötietolaissa henkilörekisterillä tarkoitetaan kaikkia samaan käyttötarkoitukseen käsiteltäviä henkilötietoja riippumatta siitä, missä tietojärjestelmissä tietoja käsitellään tai käsitelläänkö osaa tiedoista manuaalisesti (esim. asiakasrekisteri, työntekijärekisteri, suoramarkkinointirekisteri)

ZENER Oy:ssä rekistereiden käyttötarkoitus perustuu B2B-asiakkuuteen. Ammatilliseen liikesuhteen perustuen käytettävät ja tallennetut henkilötiedot perustuvat henkilön toimintaan ja asemaan yrityksessä.

Asemansa ja toimintannan perusteella tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää useampaan kuin yhteen tarkoitukseen. Esimerkiksi käyttöturvatietojen muutoksesta tiedottamisesta, tarjousten lähettämiseen ja suoramarkkinointiin tai muuhun liiketoiminnan kannalta tarpeelliseen yhteyden pitoon.

Asiakkaat voidaan ryhmitellä liiketoiminnallisin perustein.

Yksityisyyteen perustuvia henkilötietojen keräämiselle ei ole tarvetta.
Viestinnän onnistumisen kannalta ainoastaan viestinässä käytettävä kieli on ainoa henkilökohtainen tieto joka saatetaan tallentaa.