Nesteen investoinnit Porvoon jalostamon ympäristövaikutusten vähentämiseen

Neste uusii Porvoon jalostamon jätevesilaitosta. Hankkeessa uusitaan jätevesilaitoksen kemiallinen ja biologinen käsittely, ja sen on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Uudistus parantaa jäteveden käsittelyn tehokkuutta ja varmistaa sen kapasiteetin. Investointi tehdään yhteistyössä laitoksen toisen käyttäjän, Borealis Polymers Oy:n, kanssa ja sen arvo on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

Jätevesilaitoksen toiminnalla on keskeinen rooli jalostamon päästöjen minimoinnissa, sillä jätevesilaitoksella käsitelty vesi lasketaan mereen puhdistamisen jälkeen.

Laitoksen ansiosta öljypäästöjen määrä mereen on jo tälläkin hetkellä erittäin vähäinen, noin 10 prosenttia laitosten ympäristöluvan sallimasta määrästä.

Source: Nesteen investoinnit Porvoossa tukevat jalostamon kilpailukykyä ja ympäristövaikutusten vähentämistä – Tuotantotehokkuuden kehittäminen – Promaint