Kilpailukykyisinä pysymisessä on kyse hyvin yksinkertaisista asioista

Palaute on yksi tärkeimmistä lahjoista, joita jokainen meistä voi toiminnastaan saada. Palaute nimittäin auttaa sen saajaa kehittämään itseään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia ympärillään toimivissa ihmisissä sekä koko ympäristössään.

Voidaankin ajatella palautteen olevan peilipinta, joka heijastaa tekemisen takaisin tekijään.

Olemme pohjimmiltamme luolaihmisiä. Ihmisten aivot eivät ole kehittyneet tuhansiin vuosiin lainkaan.

Ihmiset ovat organisaatioiden suurin tuottavuuden lähde tai sen este. Inhimilliseen pääomaan on sidottu valtavasti piilevää kasvupotentiaalia ja suurin tuottavuuden kasvu voidaan saada ihmisten kasvupotentiaalin avulla.

Fokus siirtyy herkästi pois tuottavasta työstä. Henkilöstön kyky kohdata ja hyödyntää muutoksia vaikuttaa koko organisaation joustavuuteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

Palautteen saaminen ja antaminenkin voi tuntua välillä pelottavalta – Useimmiten palaute tulisi antaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kuitenkin antaen mahdollisten tunnekuohujen laskeutua. 

Palautteessa on loppujen lopuksi kyse hyvin yksinkertaisista asioista: avoimuudesta ja kuuntelemisesta. Avoimen ja luottamuksellisen suhteen luominen on kaiken A ja O. 

Nykypäivän työelämä vaatii kuitenkin jatkuvaa toimintakykyä – havaintomme ympäristöstä eivät aina vastaa odotuksiamme. Tämän päivän työelämässä kehittäminen on siis äärimmäisen tärkeää, jotta oppii ja uudistuu, niin pysymme kilpailukykyisinä.

Loppujen lopuksi kilpailukykyisinä pysymisessä kyse hyvin yksinkertaisista asioista: avoimuudesta ja kuuntelemisesta.

Asiantuntijoita yhdistää kiinnostus ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen. Kehittäminen lähtee liikkeelle aina tarpeista ja tavoitteista.