Vuosi 2021 käynnistyy aikaisempaa vihreämpänä

Vuosi 2021 käynnistyy aikaisempaa vihreämpänä

Korkean hyötysuhteen moottorilla on pidempi elinikä. Korkean hyötysuhteen IE3-moottorit käy
viileämpänä, mikä pidentää laakereiden ja käämityksen elinikää.

Sähkömoottorin kuormitus tuottaa lämpöä, joka nostaa käämien lämpötilaa.

Staattoriuran kuparin täyttöasteen ollessa mahdollisimman korkea sähkömoottorin käyttölämpötila alenee lämmönjohtavuuden parantuessa metallien välillä, koska virrantiheys on pienempi kuparia ollessa enemmän. Staattoriuran korkeampi täyttöaste parantaa IE3-moottorin hyötysuhdetta.

Sähkömoottoria käämiessä otetaan huomioon sähkömoottorin verkosta ottama käynnistysvirta. Sähkömoottoreilla käynnistysvirta on yleisesti 5-7 -kertainen nimellisvirtaan nähden. Suuri käynnistysvirta johtuu sähkömoottorin magnetoitumista varten tarvittavasta suuresta energiamäärästä, jota tarvitaan voittamaan paikallaan, levossa olevan laitteiston inertia.

Hyötysuhteen parantuminen perustuu valmistuksessa käytettävien materiaalien parantumiseen ja valmistustekniikan yleiseen kehittymiseen sekä siihen, että korkean hyötysuhteen moottorin valmistuksessa käytetään enemmän kuparia ja sähkölevyä. Tämä näkyy myös korkeampana hankintahintana.

Sähkömoottorin hankintameno on n. 2% kaikista elinkaarikustannuksista ja energiankulutus vastaa n. 97% kokonaiskustannuksista.

Korkean hyötysuhteeen moottorin hankintahintaa voidaan verrata sen n. 10-12 viikon sähkönkulutukseen. Alle 5 kW:n moottoreilla saadaan säästettyä nopeammin energiatehokkaamman moottorin hankintahinta pienemmän energiankulutuksen kautta.

Laitevalmistajat käyttävät usein huonomman hyötysuhteen moottoreita ja sitä kautta laskettua laitetoimituksen hintaa. Mutta loppukäyttäjän kannattaa vaatia parhaimman hyötysuhteen moottorit. Pienempi energiankulutus pienentää käyttöympäristön lämpenemistä.