Suomi sai viimeisen varoituksen – EU haluaa nopean netin kaikkialle Eurooppaan

Suomi on saanut Euroopan komissiolta huomautuksen, joka patistaa panemaan täytäntöön säännöt nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi.

Saman huomautuksen on saanut myös 18 muuta EU-maata.

Sääntöjen odotetaan vähentävän nopeiden internet-yhteyksien käyttöönoton kustannuksia jopa 30 prosenttia. Komission on ehdottanut tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä kaikilla kouluilla, yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla, liikenteen solmukohdilla, julkisten palvelujen tarjoajilla ja digitaalitekniikasta riippuvaisilla yrityksillä olisi oltava pääsy erittäin nopeaan, gigabittitason yhteyteen.

Vuodelle 2020 tavoitteeksi on asetettu, että 5G olisi kaupallisesti saatavilla ainakin yhdessä suuressa kaupungissa jokaisessa EU-maassa.

Suomen olisi pitänyt saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuuta 2016 mennessä.

Nyt annetusta viimeisestä varoituksesta Suomella on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saadaan vastaamaan EU:n lainsäädäntöä. Mikäli Suomi ei ilmoita suunniteltuja toimenpiteitä komissiolle, Suomea vastaan voidaan nostaa kanne EU:n tuomioistuimessa.

Suomi ja 13 muuta EU-jäsenvaltiota ovat saaneet huomautuksen myös ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanosta, Direktiivi helpottaisi pätevien ammattilaisten liikkumista ja työllistymistä toisissa EU-valtioissa. Myös tähän huomautukseen Suomella on vastausaikaa kaksi kuukautta.

Lähde: Suomi sai viimeisen varoituksen – EU haluaa nopean netin kaikkialle Eurooppaan