Lisäturvallisuutta taajuusmuuttajan Fire Mode -hätäajotilalla

Fire Mode toiminto

Fire Mode -hätäajotila on tarkoitettu käytettäväksi kriittisissä tilanteissa, joissa oikosulkumoottorin käynnin on jatkuttava riippumatta taajuusmuuttajan normaaleista suojatoiminnoista. Lisäturvallisuutta taajuusmuuttajan Fire Mode tilalla, kuten esimerkiksi henkilöstön turvallisessa evakuoinnissa tulipalon sattuessa.

Fire Mode toiminnon aktivoiminen varmistaa turvatun ja jatkuvan toiminnan eri sovelluksissa, kuten porraskuilun paineistuksessa, pysäköintitilan poistoilmatuulettimissa, savunpoistossa ja välttämättömissä huoltotöissä.

Toimintoa käytetään lisäämään turvallisuutta mm. maantie- ja metrotunneleissa. Tulipalon sattuessa puhaltimet ajavat tehokkaasti savua pois tunnelista.

Kun Fire Mode ‑tila on käytössä, taajuusmuuttaja kuittaa kaikki ilmenneet viat ja jatkaa toimintaa samalla nopeudella niin pitkään kuin mahdollista.

Taajuusmuuttaja ohittaa kaikki paneelin, kenttäväylien ja PC-työkalun kautta annetut komennot. Kun Fire Mode -toiminto aktivoituu, paneelissa näkyy hälytys.

Fire Mode -toiminnossa on kaksi käyttötilaa, testitila ja aktiivinen tila.

Lisäturvallisuutta taajuusmuuttajan Fire Mode tilalla

Hyödyntämällä taajuusmuuttajan omaa sisäistä logiikkaa voidaan käyttää vähemmän monimutkaista ja luotettavampaa savunpoistojärjestelmää, joka pystyy reagoimaan itsenäisesti useisiin vyöhykkeisiin tarpeen mukaan.

Toimintoa käytetään lisäämään turvallisuutta mm. metrotunneleissa. Tulipalon sattuessa puhaltimet ajavat tehokkaasti savua pois tunnelista.

Fire Mode toiminto ja savunpoistomoottorit
Tunnelipalo

Puhaltimia käytetään syöttö- tai poistoilmassa, joilla estetään savun tunkeutuminen muihin kuin satunnaisiin juniin. Turvaamaan matkustajien pelastustoimia.

Tulipalon aikana samutusjärjestelmissä edellytetään usein savukaasunpoistopuhaltimia, jotka poistavat savukaasut ulkotilaan.

Järjestelmät suunnitellaan yleensä siten, että puhaltimia käytetään normaalioloissa tavalliseen ilmanvaihtoon ja hätätilanteissa savukaasujen poistoon.

Savu- ja palokaasujen poistoon suunnitelluilta moottoreilta vaaditaan 200 – 400 °C mitoituslämpötila, minkä aikana moottorin on pystyttävä toiminaan 1-2 tuntia tulipalon aikana.

Valikoimissa IE3 savun ja palokaasujen poistomoottorit

Täyttää EN12101 – Smoke and heat control systems – vaatimukset.

Tehoalue: 0,25 – 500 kW
Pyörimisnopeusalue: 750 – 3000 1/min.
Runkokoot: IEC 80 – 355 valurautarunko
Jännitteet: 220-240/380-415 V (IEC 80 – 100L saakka)
380-400-415/660-690//460 V ( IEC 112M sitä suuremmat)
Lämpötilaluokat: 200 ºC (2 tuntia), 250 ºC (2 tuntia), 300 ºC (1 ja 2 tuntia) tai
400 ºC (2 tuntia).

Tunnelin – palontorjunta