Energiateollisuus joutui kilpailuviranomaisen syyniin – Rajoitetaanko kilpailua?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt kilpailulain mukaisen tarkastuksen Energiateollisuus ry:n (ET) verkkovaliokunnan lokakuussa 2015 antamasta suosituksesta, että jakeluverkonhaltijat käyttäisivät yö- ja päiväenergiaan perustuvissa mittauspalveluissa valtakunnallista aikajaotusta.

KKV selvittää, onko kyseisellä suosituksella sähkönsiirron ja sähköenergian myynnin markkinoiden kilpailua rajoittava vaikutus.

ET:n verkkovaliokunnan aikajaotussuosituksen mukaan päiväenergiaa on kaikkina päivinä kello 7:n ja 22:n välisenä aikana kulutettu energia ja muuna aikana kulutettu energia on yöenergiaa.

Tästä valtakunnallisesta aikajaotuksesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Jakeluverkonhaltijat voivat valtakunnallisen aikajaotuksen ohella tarjota vastuualueensa asiakkaille omaan paikalliseen aikajaotukseen perustuvia mittauspalveluita.

ET toteaa, että sen suosituksen tarkoituksena on vähentää byrokratiaa, edistää markkinoiden tehokasta toimintaa ja kilpailua sähkönmyynnissä sekä lisätä kuluttajien valinnanvapautta.

ET:n verkkovaliokunnan suositus ei ole jäsenyhtiöitä juridisesti sitova, mutta se kannustaa jakeluverkonhaltijoita luomaan sähkönmyyjille mahdollisimman tasapuoliset kilpailuedellytykset yhdenmukaistamalla käytäntöjä.

Lähde: Energiateollisuus joutui kilpailuviranomaisen syyniin – Rajoitetaanko kilpailua? – Talouselämä