Kasvun jatkaminen vaatii lisäinvestointeja teollisuudelta myös tuotekehitykseen

Noususuhdanne tavoitti Suomen viime vuonna, kasvu kiihtyy.

Talousnäkymät ovat parantuneet niin meillä kuin vientimarkkinoillakin, teollisuuden kapasiteetti on lähes täydessä käytössä näkymät ovat kaiken kaikkiaan muuttuneet positiivisemmaksi. Toivottavasti hyvä tilanne jatkuu vielä jonkin aikaa, koska Suomi pääsi käsiksi talouskasvuun aika hitaasti.

Myös kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen vaatii uudistumista ja rohkeitakin investointeja. Positiivinen viesti kasvussa on myös se, että tarvitsemme lisää ammattilaisia.

Yksi huolenaihe on se, mistä tulevat tulevaisuuden menestystuotteet.
Suomalaisten yritysten investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat laskeneet monta vuotta peräkkäin. Viime vuonna lasku onneksi pysähtyi.

Julkisen talouden ongelmat rakenteellisia

Kaikista hyvistä uutisista huolimatta Suomen julkinen talous on edelleen alijäämäinen.

Tavallisesti yli kolmen prosentin talouskasvun ja kohenevan työllisyyden oloissa valtio pystyisi täyttämään kirstuaan pahan päivän varalle. Nyt, huolimatta verotulojen poikkeuksellisen nopeasta kasvusta, valtio jatkaa velkaantumistaan.