Suomen talous on edelleen jäljessä keskeisistä kilpailijamaista

Talouden kehityksen suunta on nyt oikea. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna 10 prosenttia, yhteensä 74,1 miljardiin euroon. Puolet kasvusta tuli tuotantomäärän lisääntymisestä ja toinen puoli johtuu raaka-aineiden ja komponenttien hintojen noususta. Suomen talous on edelleen jäljessä keskeisistä kilpailijamaista

Talouden kehityksen suunta on nyt oikea.
Talouden kehityksen suunta on nyt oikea.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa.

Tilausten hyppäys johtui erityisesti kahdesta suuresta laivatilauksesta ja myös edellisellä kvartaalilla tapahtuneesta notkahduksesta.

Kaksi suurta laivatilausta vetivät teknologiateollisuuden tilaukset Suomessa vahvaan kasvuun loppuvuodesta. Jos laivatilauksia ei lasketa mukaan, uudet tilaukset ja tilauskanta pysyivät samalla tasolla kuin viime vuoden keväällä.

Takamatka vaatii merkittäviä uudistuksia

Viime vuoden vahvasta talouskasvusta huolimatta Suomen talous laahaa edelleen jäljessä keskeisistä kilpailijamaista. Kun verrataan nykytilannetta vuoden 2008 alkuun, muut euromaat ovat Suomea 8 prosenttia edellä BKT:n kehityksessä ja viennissä peräti 40 prosenttia.

Tilastokeskukselta ja Tullilta tilatut laskelmat kertovat, että teollisuuden liikevaihto Suomessa oli viime vuonna 24 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2008, tavaravienti 7 miljardia euroa niukempi ja teollisuuden työpaikkoja oli kaikkiaan 93 000 vähemmän.

Tuonnin arvo kasvoi viime vuonna 13 prosenttia vuoden takaisesta ja oli arvoltaan 62 miljardia euroa. Kauppatase jäi 2,5 miljardia euroa alijäämäiseksi, kun alijäämä oli edellisvuonna 3,1 miljardia.

EU-maihin suuntautunut vienti kasvoi viime vuonna 17 prosenttia, euroalueelle 20 prosenttia ja EU:n ulkopuolisiin maihin 12 prosenttia. Tuonti EU-maista kasvoi 10 prosenttia ja tuonti muista maista 17 prosenttia.

EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa alijäämä oli 1,9 miljardia euroa ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 615 miljoonaa euroa.

Lähes kaikkien päätoimialojen vienti kääntyi viime vuonna kasvuun. Eniten nousi kuljetusvälineiden vienti, mutta myös metalliteollisuuden tuotteiden vienti suureni merkittävästi. Myös öljytuotteiden viennin arvo kasvoi. Lääkkeiden vienti puolestaan laski.

Komissio ennustaa Suomen bruttokansantuotteelle 2,8 prosentin kasvua

Euroopan komissio ennustaa Suomelle tälle vuodelle 2,8 prosentin talouskasvua ja ensi vuodelle 2,5 prosentin kasvua.

Komission ennusteiden mukaan Suomen talouskasvu olisi siis hiipumassa. Vuoden 2017 lopullinen kasvu ei ole vielä tiedossa, mutta komission oma arvio siitä on 3,3 prosenttia, mikä on samaa luokkaa monien kotimaisten ennustelaitosten kanssa.

Komission ennusteissa Suomen kasvu olisi jatkamassa EU-maiden keskimääräistä kasvua korkeammalla.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto Suomi, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia (BCD) 2005 – 2017, 2010=100, TOL 2008 Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2017, marraskuu. Tilastokeskus