Teollisuuskompressoreiden energiatehokkuutta voidaan parantaa taajuusmuuttajalla

Yksi teollisuuslaitteiden elinkaaren suurimmista kustannustekijöistä on energia.

Taajuusmuuttajalla ohjatut ruuvikompressorit käyttävät tyypillisesti 15 % vähemmän energiaa kuin perinteisellä ohjauksella varustetut ruuvikompressorit. Optimoidut käynnistys- ja pysäytysjaksot vähentävät kompressorin kulumista ja huoltoja.

Taajuusmuuttajamme auttavat säästämään energiaa ja sitä kautta vähentämään myös huollon huoltokustannuksia. Tyhjäkäynnin, painehäviöiden ja käyttöpaineiden minimointi vähentää energiankulutusta.

Taajuusmuuttajan ohjaamien mäntä- ja kierukkakompressorien hyötysuhdekerroin on korkeampi osakuormilla. Tasapainottamalla kapasiteettia varsinaisen kuorman mukaan koko järjestelmän hyötysuhdekerroin paranee ja saadaan merkittäviä energiansäästöjä.

Tyhjäkäyntijaksot lisäävät merkittävästi käyttökustannuksia

Taajuusmuuttajat vaihtelevat kompressorin sähkömoottorin nopeutta niin, että se vastaa käyttötarvetta. Taajuusmuuttajat myös reagoivat nopeasti muutoksiin, joten suurempia purkauspaineita ei tarvita.

Taajuusmuuttajalla varustettu kompressori kuluttaa vain sen kW-sähkötehon mikä on sen hetkisellä paineilmakulutuksella tarpeellista. Taajuusmuuttajaohjatut kompressorit eivät käy kevennyskäyntiä – tyhjäkäyntiä, eivätkä puhalla mitään ilmaa ulos.

Myös paineilmaverkoston paineiskut vähenevät, kun taajuusmuuttaja ohjaa kompressorin tuottoa pehmeämmin. Kaikissa paineilmaverkostoissa on vuotoja, paineiskut saattavat lisätä paineilmalinjaston vuotoja.

Taajuusmuuttajaohjatun kompressorin työpaineen lasku vähentää energiantarvetta, kun kompressorin tuotto on optimoitu.

Esimerkiksi 7 baarin paineessa 1 baarin alennus vähentää myös vuotojen määrää noin 11 %.

Usein toistuvat kuormitus- ja tyhjäkäyntijaksot lisäävät merkittävästi energian kulutusta ja huoltokustannuksia. Mitä lähempänä kompressorin tuotto on paineilman kulutusta, sitä alhaisemmat tuotetun paineilman kustannukset.

Taajuusmuuttajaohjattu kompressori on yksi paineilma-alan energiatehokkaimmista kompressoreista.

Peruskuorman aikana on käytössä yksittäinen kompressori, jota ohjaa taajuusmuuttaja. Kun käyttö kasvaa, taajuusmuuttaja voi käynnistää apukompressoreja tarpeen mukaan.

Näin varmistetaan, että laitteet toimivat niiden optimaalisella tehokkuudella, ja että koko järjestelmä hyödyntää energiaa mahdollisimman tehokkaasti.