Taajuusmuuttajien laitepuhaltimet

Ehkäisevien huoltotoimenpiteiden indikaattorina taajuusmuuttajissa käytetään lähinnä kunkin komponentin laskennallisia käyttöikäarvoja, käyttökokemusta ja ajoittaisia mittauksia. Taajuusmuuttajien laitepuhaltimet tulee vaihtaa säännöllisesti.

Monesti taajuusmuuttajat pyörittävät teollisuusprosessien keskeisiä sähkökäyttöjä ja niiden vikaantuminen saattaa pysäyttää koko prosessin.

Monessa tilanteessa yksinkertaisin konstein ja ennakkohuolloin voidaan taajuusmuuttajan luotettavuutta parantaa ja elinikää kasvattaa.

Vuosittain tehtävät tarkastukset ja mittaukset on tärkeitä, koska niillä varmistetaan taajuusmuuttajan kunto fyysisesti paikan päällä.

Hetkellistä rikkoutumistodennäköisyyttä mittaa vikaintensiteetti λ. Vikaintensiteetti kuvaa laitteen laatua ja laitteen suhtautumista toimintaympäristöönsä.

Vikaintensiteetti ei kuitenkaan kuvaa laitteen suoriutumista toimistaan, koska usein vikaantuvan laitteiston käytettävyys saattaa olla hyvä, mikäli se pystytään korjaamaan nopeasti.

Ympäristöolosuhteet, kuten pölyisyys ja korkea lämpötila vaikuttavat aina käyttöikää lyhentävästi.

Moderneissa taajuusmuuttajissa on lisäksi sisäisiä käyttötuntilaskureita eri komponenteille.

Ilmajäähdytteisen taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimina käytetään vakiomallisia tasa- ja vaihtojännitepuhaltimia.

Taajuusmuuttajien laitepuhaltimet
Laitepuhaltimia on erikokoisia ja tehoisia taajuusmuuttajan rakenteesta riippuen.

Tyypillinen jäähdytyspuhaltimen vikaantumistapa on roottorin laakeroinnin pettäminen, mikä aina johtaa puhaltimen pysähtymiseen ja mahdolliseen taajuusmuuttajayksikön ylikuumenemiseen.

Ennakkohuolto

Erittäin pölyisissä olosuhteissa, kuten elintarviketeollisuudessa leipomoissa ja myllyissä hienojakoinen jauhopöly on ongelma.

Ilmassa leijuva lika tai muut pölyhiukkaset imeytyvät taajuusmuuttajan sisälle niiden tuulettimien kautta ja näin kertyvät kerroksiksi sen sisälle jäähdytyselementti kerää pölyä ilmavirrasta.

Pöly heikentää jäähdytys ripojen lämmönjohtavuutta ja puhaltimien jäähdytystehoa. Pölyn poistaminen kannattaakin tehdä suihkepullolla, joka ei tuota staattista varausta taajuusmuuttajaan.

Jäähdytyspuhallinten vaihdon viivästyminen voi johtaa vikaseisokkeihin.

Ennakkohuolloissa tulisikin keskittyä erityisesti puhallinten vaihtoihin,
jos korjausvelkaa on runsaasti, puhaltimen vikaantuminen aiheuttaa lähes aina taajuusmuuttajan vikaantumisen ja tuotanto seisokin.

Alkavan laakerivian havaitseminen kuuleminen on meluisissa sähkötiloissa haastavaa, joten realistisinta on vaihtaa puhaltimet jaksotetusti kriittisyysjärjestyksessä.

Taajuusmuuttajavalmistajat suosittelevat jäähdytyspuhallinten vaihtoa 3–9 vuoden välein. Jos taajuusmuuttajien laitepuhaltimet alkaa pitää meteliä on laakerit hajoamassa, josta syystä tulee puhallin vaihtaa suunniteltua aikaisemmin.

Toinen huoltoväliin vaikuttavista asioista on raskas kuormitus, jos taajuusmuuttajaa käytetään pitkiä aikoja lähellä sen nimelliskuormitusta.

VACON Live on käyttöönotto- ja huoltotyökalun taajuusmuuttajan käytön seurantaan ja ohjelmistojen päivitykseen lähi- ja etävalvonnassa.

Elinkaari

Taajuusmuuttajien elinkaari saattaa olla hyvin pitkä, yleensä 15-20 vuotta kunnes laite kannattaa päivittää. Laitevalmistajat antavat tietoja taajuusmuuttajiensa elinkaarenvaiheesta, sekä ennusteen seuraavaan elinkaarivaiheeseen siirtymisen ajankohdasta.

Taajuusmuuttajan tuotanto elinkaaren aikana tapahtuu tuotekehitystä, jonka aikana voidaan vaihtaa komponentteja erisyistä.

Tuotteen elinkaaripalveluiden määrä saatavuus muuttuvat tuotteen eri vaiheiden välillä.

Tilanteet, jossa vika esiintyy ennen huoltovälin täyttymistä, aiheuttavat ongelmia, koska tällöin varaosia ja osaavaa henkilöstöä ei olla ehditty varata paikalle.

Varaosien tilaaminen

Taajuusmuuttajien kunnossapito huoltoaikataulua tulee päivittää säännöllisesti ja ottaa huomioon ympäristö olosuhteet sekä toimitusajat.

Lyhin vaihtoväli on taajuusmuuttajien laitepuhaltimella.

Vaihtoväli riippuu tuulettimella laitteen runkokoosta, tyypistä ja syöttötaajuudesta. Tyypillisesti se on kolmesta yhdeksään vuotta.

Laitevalmistajien komponenttien vaihtovälit ovat vain suuntaa antavia.

Tilaukseen olisi hyvä liittää laitteen sarjanumero, josta toimittaja voi tarkistaa varaosien soveltuvuuden.

Kännykällä kuvien ottaminen ja lähettäminen on helppoa, mikä tuo selkeää lisäarvoa.