EU:n uudet sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset tulee voimaan 1.7.2021

Komission asetus 1.10.2019 (EU) 2019/1781 korvaa EU:n moottoriasetuksen 640/2009 ja ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta sähkömoottoreille ja taajuusmuuttajille, asetuksen (EY) N:o 641/2009. EU:n sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset muuttuvat 2021.

EU:n moottoriasetuksella 640/2009 on ollut huomattavia myönteisiä vaikutuksia, on teknologian edistymisen vuoksi paikallaan päivittää nykyisiä vaatimuksia.

Sähkömoottorien energiatehokkuusasetuksen saattaminen ajan tasalle sai laajan tuen ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumissa edustettuina olevilta sidosryhmiltä.

Sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset muuttuvat 1.7.2021. Moottoreita toiminnassaan käyttävät yritykset hyötyvät uudesta asetuksesta kustannusten vähentyessä moottoreiden koko elinkaaren aikana.

Komission energiatehokkuusasetus 2019/1781

Induktiomoottorin;
• nimellisjännite UN on yli 50 V ja enintään 1 000 V
• nimellisteho PN on 0,12–1 000 kW
• suunniteltu jatkuvaan käyttöön ( luokat määritellään nimelliskäyttötapoina S1, S3 >=80 % tai S6 >=80 % standardien mukaisesti )
• on suunniteltu käytettäväksi suoraan verkkovirralla kolmivaiheiset

Taajuusmuuttajan:
• nimellisjännite on yli 100 V ja enintään 1 000 V (AC )
• mitoitettu toimimaan yhden sellaisen moottorin kanssa, jonka nimellisteho on 0,12 kW–1 000 kW
• on ainoastaan yksi vaihtovirtajännitteen ulostulo

Sähkömoottoreiden uudet energiatehokkuusvaatimukset voimaan 1.7.2021
EU komissio päivittää oikosulkumoottoreiden energiatehokkuusvaatimuksia uudella asetuksella 2019/1781

Energiatehokkuusvaatimukset muuttuu 1.7.2021 alkaen

0,75–1 000 kW kolmivaihemoottorit energiatehokkuuden on vastattava IE3 hyötysuhdetasoa jotka ovat 2-, 4-, 6- tai 8-napaisia.
Asetus ei koske Ex eb -tyypin korotetun räjähdyssuojan moottoreita.

0,12 ja alle 0,75 kW kolmivaihemoottorit energiatehokkuuden on vastattava IE2 hyötysuhdetasoa jotka ovat 2-, 4-, 6- tai 8-napaisia.
Asetus ei koske Ex eb -tyypin korotetun räjähdyssuojan moottoreita

1.7.2023 alkaen – IE4 energiatehokkuusvaatimukset

0,12–1 000 kW – Räjähdyssuojatut Ex eb -tyypin moottorit, jotka ovat 2-, 4-, 6- tai 8-napaisia. On vastattava vähintään IE2 hyötysuhdetasoa.

Yksivaihemoottorit, jotka ovat vähintään 0,12 kW, on vastattava vähintään IE2 hyötysuhdetasoa.

IE4 hyötysuhdetasoa 75–200 kW kolmivaihemoottorit, jotka ovat 2-, 4- tai 6-napaisia. Jotka eivät ole jarrumoottoreita, Ex eb -tyypin korotetun räjähdyssuojan moottoreita tai muita räjähdyssuojattuja moottoreita.

1.7.2022 alkaen tehohäviöt

On oikosulkumoottoreiden tehohäviöt ilmoitettava prosentteina (%) nimellistehosta seuraavissa eri toimintapisteissä (nopeus; vääntömomentti): (25;25), (25;100), (50;25), (50;50), (50;100), (90;50), (90;100), kun viitelämpötila 25 °C, pyöristettynä yhteen desimaaliin.

Jos moottori ei sovellu toimimaan yhdessäkään edellä mainitussa toimintapisteessä (nopeus; vääntömomentti), merkitään kohtaan ”N.A.” tai ”Ei sovelleta” (Not applicable).

1.7.2021 alkaen taajuusmuuttajien hyötysuhdevaatimuksia sovelletaan

Kun taajuusmuuttajat on luokiteltu käytettäväksi nimellislähtöteholtaan 0,12–1 000 kW:n moottoreiden kanssa, tehohäviöt eivät saa ylittää hyötysuhdetason IE2 mukaista suurinta mahdollista tehohäviötä.

Taajuusmuuttajien energiatehokkuus kansainvälisinä energiatehokkuusluokkina (IE) ilmaistuna määritetään tehohäviöiden perusteella.

Taajuusmuuttajien tuotetiedot on esitettävä näkyvästi taajuusmuuttajan mukana toimitettavassa teknisessä tietolomakkeessa tai käyttöoppaassa. Tekstin sijaan tiedot voidaan esittää myös selkeästi ymmärrettävinä kaavioina, kuvina tai symboleina.

Energiatehokkuus vaatimuksia ei sovelleta mm. seuraaviin ns. luokittelemattomiin moottoreihin:

Sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset 1.7.2021, moottorit, jotka on suunniteltu ja spesifioitu toimimaan yksinomaan.
yli +60 °C:n ympäristölämpötilassa (mm. puutavarakuivaamon moottorit)
• alle -30 °C:n ympäristölämpötilassa
• yli 4 000 metrin korkeudessa merenpinnasta
• yli 400 °C:n suurimmassa käyttölämpötilassa
• moottorit, jotka on suunniteltu ja spesifioitu toimimaan kokonaan nesteeseen upotettuina
• räjähdyssuojatut moottorit, jotka on suunniteltu ja sertifioitu direktiivin
2014/34/EU
• moninopeusmoottorit eli moottorit, joilla on useita käämityksiä tai vaihdettavissa oleva käämitys erilaisia napalukuja ja nopeuksia varten.
• täysin suljetut, tuulettamattomat moottorit (TENV-moottorit)
• moottorit, joihin on rakenteellisesti integroitu jarru, joka on erottamaton osa moottorin sisärakennetta ja jota ei voida irrottaa tai jolle ei voida antaa virtaa erillisestä lähteestä moottorin hyötysuhdetta testattaessa

Yllä luetulttuja moottoreita ei merkitä mihinkään, muuhun IE-luokkaan kuin IE1. Koska ne ovat EU-direktiivin mukaan luokittelemattomia sähkömoottoreita ja luokittelemattomat moottorit merkitään luokkaan IE1. Vaikka hyötysuhde täyttäisi korkeimman mahdollisen luokituksen, mutta sitä ei ole mahdollista todentaa, standardin mukaisilla mittauksilla.

Sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset
-  nimellishyötysuhde käyrät IE1, IE2, IE3 JA IE4
Nimellishyötysuhteet IE1, IE2, IE3 ja IE4

Lähde: Komission asetus (EU) 2019/1781 annettu 1 päivänä lokakuuta 2019
Moottoreiden energiatehokkuusvaatimukset – Liite I

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*