Väsytäätkö helle ilmanvaihtokoneen puhaltimen? – Säännölinen huolto pidentää laitteiden elinkaarta

Puhallinmoottori

Niin puhaltimen käydessä sen laakerit kuluvat. Vikaantunut laakeri ilmoittaa itsestään kasvaneena laakerivälyksenä, joka yleensä paljastuu voimakkaana jurinana tai vinkumisena.

Vanhaa puhallin tulee huoltaa säännöllisesti ja vanhat laakerit tulee vaihtaa huolto-ohjeen mukaisesti. Erityisen tarkkana pitää olla rullalaakerilla varustettujen ilmastointikoneiden huollon kanssa.

Ilmanvaihtokoneen ja sähkömoottorin laakerin säännöllinen vaihto on aina halvempi vaihtoehto kuin koko koneen uusinta.

Laakerin kuluminen on normaali ilmiö, eikä se tarkoita, että ilmastointikone olisi sen huonompi tai laadukkaampi kuin kilpailevien merkkien.

Laakerien vaihtoaika riippuu laitteen kuormityksesta, käyttöajasta sekä pyörimisnopeudesta ja ympäristön lämpötilasta.

Keskimääräinen laakereiden vaihtoväli ilmoitetaan puhaltimen ja moottorivalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Säännöllinen suunnitelman mukainen huolto ja korjaus tulevat usein edullisemmaksi kuin hätätyönä tehty kiireellinen korjaus.

Kun vanha kone korjataan, se on usein kuin uuden veroinen. Säännölinen huolto pidentää laitteiden elinkaarta useilla vuosilla. Mutta kaikilla laitteilla elinkaari päättyy jossain vaiheessa.

Puhaltimen sähkömoottorien vaihto

Vanhat yli 10-vuotta vanhat sähkömoottorit kannattaa vaihtaa uusiin energiatehokkaampiin moottoreihin.

Korkea ympäristölämpötila heikentää moottorien virrankestoa, moottorien käämieristys vanhenee ikääntyessä. Moottoreiden normaali ympäristölämpötila on +40 °C. Kun lämpötila nousee +10 °C, jokainen kymmenen asteen nousu puolittaa moottorin eliniän.

Uuden energiatehokkuusluokituksen mukaiset sähkömoottorit ovat energiatehokkaita korkeanhyötysuhteen vuoksi ja parantavat hiukan myös puhaltimen kokonaishyötysuhdetta

Energiatehokkuus tarkoittaa pienempää energiankulutusta ja sähkölaskua.

Puhaltimen korkeampi pyörimisnopeus lisää sähkömoottoreiden energiankulutusta, jolloin moottorit käyvät kuumempina.

Energiatehokkaassa moottorissa lämmönsiirto on tehokasta. Korkeanhyötysuhteen moottori kuumenee vähemmän, jolloin elinikä pitenee.

Energiatehokkaat sähkömoottorit

Uusissa IE3-energiatehokkuus luokan sähkömoottoreissa käytetään enemmän käämikuparia. Suurempi kuparimäärä pienentää hukkalämmön muodostumista, joka joudutaan vanhoissa moottoreissa siirtämään ympäristöön.

Energiatehokkuus on selkeästi parempi uusissa 0,75 – 1,5 kW moottoreissa kuin ennen 2010 valmistetuissa sähkömoottoreissa.

Kun moottorin ja ympäristönlämpötila laskee, niin moottorin käämit toimivat viileämpinä. Alhaisempi moottorin lämpötila pidentää moottorien elinkaarta, säännöllisesti huollettuna.

Alhaisemmassa lämpötilassa laakereiden voitelu toimii paremmin ja luotettavammin.

Vakio IEC-standardin mukaiset IE2-IE3-sähkömoottorit löytyy heti varastosta. Moottorit ovat suunniteltu teollisuuden vaativiin tarpeisiin, joten ne soveltuvat myös tajuusmuuttaja käyttöön.

Korkea laatu on saatu huolellisen suunnittelun ja parhaiden valmistusmenetelmien kautta. Huolella valitut materiaali mahdollistavat korkeanhyötysuhteen.

Maailman johtavan sähkömoottorivalmistajan suuri tuotantovolyymi ja jatkuva laadunvalvonta takaa tasaisen laadun. Tuotantovolyymin ansiosta tehokkaat valmistusmenetelmät ja modernit tuotantolaitokset mahdollistavat ehkä markkinoiden parhaan hinta-/laatusuhteen.