Materiaalien kestävä käyttö

Tehokkain tapa materiaalien kestävään käyttöön on lisätä tuotteen elinikää käyttämällä kestäviä materiaaleja ja valmistaa pitkäikäisiä ja korjattavia tuotteita, jotka elinkaaren lopussa päätyvät uudelleen käyttöön.

Vaikka sähköasennustuotteiden rakennetta ja materiaalivalintoja määrittävät lukuisat kansainväliset standardit ja direktiivit. Materiaalien kestävän käytön ja ympäristön kannalta merkittävimmät ovat RoHS-direktiivi ja REACH-asetus, jotka rajoittavat ihmiselle haitallisten metallien ja kemikaalien käyttöä kierrätettävyyttä tuotteissa.

Tärkein työ kuitenkin tehdään suunnittelupöydällä. Suunnittelutyö on edelleen asiakaslähtöistä, asiakasvaatimusten tunnistaminen lähtee läheisestä yhteistyöstä.

Monien tuotteimme elinikä on pitkä, hyvin huollettuna, yli 10 vuotta.

Raaka-aine valinnoilla voidaan vaikuta tuotteen teknisiin ominaisuuksiin monin tavoin.

Kun suunnitelun lähtökohtana on asiakas, tuotteen ominaisuudet pystytään simuloimaan erikäyttöympäristöissä.

Suunnittelutiimin käytössä on riittävän tehokkaat tietokoneet, joiden tehtävänä on suoriutua raskaasta laskennasta, simuloinnin avulla voidaan hakea ratkaisuja useisiin erilaisiin ongelmiin.

Laskennalla pyritään rakenteen muodon ja materiaalinkäytön optimoimiseen sekä rakenteen kestävyyden varmentamiseen.

Simuloinnin taustalla on vankka teoriapohjan ja käytännönläheinen osaaminen. Osaamisemme ansiosta suunnittelutiimi pystyy keskittymään laskennassa oleelliseen. Hyvin suunniteltu tuote tuottaa mahdollisimman vähän materiaali hukkaa tuotannossa tai ylimääräisiä kiloja.

ATEX ympäristöön soveltuville laitteilta vaaditaan paljon, rakenteen turvallisuus on keskeinen tuoteominaisuus. Simuloinnin avulla räjähdyskestävyys ja rakenteen lämpenemät pystytään suunnittelemaan tarkasti työpöydällä ennen kalliita viranomais-  ja luokituslaitostestejä.

Dynaamisten vasteiden laskennassa kuormitus voi aiheuttaa harmoonista herätettä tai esimerkiksi nopea shokkimainen kuormitus.

Simulointi laskennan tuloksena saadaan märitettyä taajuudet ja ominaismuodot, joilla rakenne pyrkii värähtelemään ns. ominaistaajuusanalyysi tai dynaamisesta kuormituksesta johtuvat siirtymät, nopeudet, kiihtyvyydet ja jännitykset ns. dynaaminen vasteanalyysi.

Lämmön siirtyminen

Lämpölaskennan avulla tutkitaan lämmön siirtymistä rakenteessa. Lämmön siirtyminen voi tapahtua johtumalla, säteilemällä tai konvektiolla.

Virtaussimuloinnilla voidaan ottaa tarkemmin huomioon ilmavirtauksen vaikutus. Virtaus usein sisältää erilaisia partikkeleita, joiden kulkeutumista virtauksen mukana voidaan havainnoida.

Myös termodynaamisten ilmiöiden laskenta edellyttää usein virtauslaskentaa.

Virtaussimulointi on monipuolinen työkalu, joka auttaa saamaan paremman ymmärryksen prosessien ja laitteiden toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Virtauslaskenta tarjoaa arvokasta lisätietoa siitä, missä kriittiset kohdat kiinnostavien asioiden suhteen ovat.

Myös virtauksen vaikutus rakenteeseen voidaan huomioida.

Asiakkaan toiminnan aiempaa syvällisempi ymmärrys pystytään tuomaan tuotteeseen simuloinnin avulla. Asiakkaalle tämä näkyy parempina tuotteina. Tuotteiden keskeiset ominaisuudet pystytään mallintamaan ennen valmistusta.

Mallintamisella pystytään huomaamaan asioita, jotka voivat todellisessa käyttötilanteessa aiheuttaa harmillisen ennakoimattoman tuotantokatkon. Yleensä ne ovat harvinaisia, tapahtumaketjun seurauksena syntyviä vaurioita.

Mallinnuksella voidaan simuloida suuri määrä erilaisia käyttötilanteita ennakolta, joiden aikaan saaminen todellisessa testitilassa on mahdotonta tuottaa. Eikä pitäisi tapahtua normaalikäytössä.

Winding Temperature dropEsimerkiksi kuivaamomoottoreiden ympäristölämpötila on +90 °C ja erikokoisia ja tehoisia moottoreita on kymmeniä.

Puutavarakuivaamoissa toimitaan ääriolosuhteissa, olosuhteissa joihin sähkömoottoreita ei yleensä tulisi asentaa. Joten näissä tilanteissa tietokoneiden laskentatehoa tarvitaan.

Mallinnuksen avulla pystytään tekemään materiaalivalintoja, voiteluaineet, laakerit ja käämikuparin määrä sekä käämiuran optimoinnilla.

Oikeilla materiaalivalinnoilla ja osaamisella pystytään tuottamaan ominaisuuksia, joiden tiedetään kestävän käytössä hieman kauemmin. Säästetään luontoa ja parantaa asiakkaan tuotantovarmuutta ja minimoidaan turhia seisokkeja.