Hyvin huollettuna sähkömoottorit kestää jopa vuosikymmeniä – vuosihuolto tuottaa selvää säästöä

Sähkömoottorit ovat kehittyneet vuosikymmenten varrella yhä energiatehokkaamiksi. Hyvin huollettu sähkömoottori kestää vuosikymmeniä, joillakin erikoismoottoreilla saattaa olla pitkät toimitusajat.

Perushuoltojen laiminlyönti saa kuitenkin hyvänkin sähkömoottorin helposti vaihtokuntoon. Sähkömoottorin laakereiden säännöllisestä rasvauksesta ja vaihdosta huolehtiminen on erityisen tärkeää moottoreiden kestävyydelle.

Varsinkin taajuusmuuttaja käytössä sähkömoottorin pyörimisnopeutta saatetaan säädetään aktiivisesti, jolloin ne voivat pyörivät tuhansia kierroksia nopeammin kuin moottorin ilmoitettu nimellisnopeus on.

Mikäli laakereiden voitelu ei ole kunnossa, saattaa moottori hajota hyvinkin nopeasti.

Pyörimisnopeuden kaksin kertaistuminen 1500 1/minuutista 3000 1/minuutiin puolittaa laakerien vaihtovälin.

Monissa sähkömoottoreissa käytetään kestovoideltuja laakereita ja isompien moottoreilla käytetään automaattisia rasvauslaitteita, useissa teollisuusmoottoreissa on perinteiset rasvanipat. Jotka helpottavat rasvausta.

Uusissa sähkömoottoreiden konekilvistä on paljon tietoja jotka helpottavat moottorin asennus- ja huoltotyötä.

Tyyppikilvestä selviää moottorin ja laakerien tiedot sekä voiteluaineen määrästä gramman tarkkudella. Käyttöohjeen ohjeita noudattamalla moottorin saa kestämään. Käyttötuntiseuranta vaatii erityistä tarkkuutta.

Moottorin tuuletusripojen puhtaana pitäminen

Huoltomiesten huoltorutiineihin kuuluu moottoreiden tarkkailu. Samaan rutiinitoimenpiteisiin tulee kuulu, sähkömoottorin jäähdytysripojen harjaaminen puhtaaksi silmämääräisten tarkastusten yhteydessä.

Se ei ole iso toimenpide eikä vie paljon aikaa, mutta moottorin toimintaan tällä on iso vaikutus

Tuuletusrivat ja -aukot ovat eivät saa olla rasvan ja pölyn peitossa, sähkömoottori kuumenee liikaa, se vaikuttaa tämä myös laakereiden voiteluun ja sitä kautta laakereiden sekä moottorin käämien kestävyyteen.

Kokemusperäinen sääntö. Jokainen +10°C läpötilan nousu puolittaa sähkömoottorin käämieristyksen eliniän.

Pahimpaan kuntoon päässeet moottorit löytyvät usein paikoista, missä on vain muutamia sähkömoottoreita, eikä näiden huoltoon ja kunnossapitoon osata kiinnittää ajoissa huomiota, moottorit ovat yleensä satunnaisessa käytössä.

Tai sitten, niin hankalassa paikassa, ettei niiden toimintaan kiinnitetä huomiota, ennen kuin ne vikaantuvat. Näitä ovat muun muassa taloyhtiöiden katolla olevat puhallinmoottorit.

Laakerien elinikä riippuu käyttöolosuhteista

Sähkömoottorin laakerit kestävät keskimäärin 20 000 käyttötuntia, mutta tämä riippuu valtavasti käyttöolosuhteista. Ulkona moottori ei kestä välttämättä puoltakaan siitä ajasta kuin sisällä olevat. Tämä usein johtuu voiteluaineen ominaisuuksista.

Myös akselitiivisteiden kuntoa kannattaa tarkkailla, sillä öljyvuodot ovat merkki huollon tarpeesta. Pyörivissä koneissa vaurioitunut huulitiiviste päästää epäpuhtauksia laakeriin, voi vaurioittaa laakerin nopeasti. Käyttöolosuhteista riipuen.

Moottoreiden linjauksen tarkistaminen, nykyaikaislla linjaustyökaluilla kertoo tarkasti onko moottorin asetukset kunnossa. Linjaustyökalut helpottavat uuden moottorin asennustyötä.

Suurin osa perushuoltotöistä on laakerinvaihtoja ja moottorin sisäisten osien rasvauksia sekä säännöllisiä mittauksia unohtamatta.

Säännöllisillä mittauksilla päästään kiinni yllätäen eteneviin moottori vikoihin.

Huoltotoimenpiteiden seuranta

Digitaalisaation edetessä yhä pienemmissä tehtaissa koneille ja sähkölaitteille laaditaan sähköiset huoltokirjat ja huolto- ja kunnossapito-ohjelmat, mitkä muistuttavat käyttäjiä esimerkiksi yksittäisten sähkömoottoreiden huoltoväleistä.

Uusissa järjestelmissä, laitteiden kunnossapitotiedot saa myös siirrettyä pilvipalveluun talteen.

Hyvin huollettu sähkömoottori kestää vuosikymmeniä.

Hyödyt

  • Auttaa varmistamaan laitteiden käytettävyyden ja suorituskyvyn
  • Varmistaa, että huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan oikealla tavalla
  • Vähentää vääränlaisen kunnossapidon aiheuttamia vikaantumis- ja onnettomuusriskejä
  • Laitoksella aina saatavilla ajantasaista tietoa ja asiantuntijatukea
  • Ongelmiin voidaan tarttua nopeasti

ZENER toimittaa myös laitteita kunnossapitoon

Jokaisella on hankittavissa älykäs, suhteellisen edullinen, moottorin kunnonseuranta sensori, joka kerää tietoja aktiivisesti koko ajan 24/7.

WEG Motor Scan IoT sensori on tulitikkuaskin kokoinen laite 25x44x38 mm, joka voidaan kiinnittää useimpiin käytössä oleviin sähkömoottoreihin merkistä riippumatta.

Uudet innovatiiviset ratkaisut auttavat sähkömoottoreita kestämään hyvin huollettuina..

Laite kerää tietoja ympäristön lämpötilasta, moottorin värähtelyjä eri suuntiin 3 akselin suhteen – 820 Hz ±16 g, seuraa moottorin käyttöaikaa 10 minuutin tarkkuudella eli kerää samanaikaisesti erilaista dataa moottorin toiminnasta.

https://www.witmermotorservice.com/WEG-14445601-Motor-Scan-Smart-Sensor-Kit/image/item/14445601?image=02

Muistikapasiteetti riittää 3 kuukauden mittausten tallentamiseen, 24 mittausta päivässä.

Puhelimeen ladataan Applen tai Google Play:stä WEG Motor Scan-äppi puhelimeen tai tabletille, jonka avulla WEG Motor Scan sensori otetaan käyttöön.

Motor Scan sensori luetaan puhelimella tai tabletille olevalla äpillä ja tallenetaan WEG Motor Scan IoT 4.0 pilvipalveluun, jossa tiedot säilytetään seurantaa varten.

WEG Motor Scan sensorin lukuetäisyys on yli 2 metriä, jolloin kunnonseuranta on helppoa ja vaivatonta.

Erinomainen laite erityisessä seurannassa olevien sekä vanhempien sähkömoottoreiden kunnonvalvonnassa.