Energiatehokkuutta voidaan mitata myös säästetyllä rahalla

Suomessa on tuhansittain kiinteistöjä, jotka säästäisivät rahaa hyvällä vuosisuunnitelmalla. Hyvät suunnitelmat ja laadukas rakentaminen luovat perustan kiinteistöjen energiatehokkuudelle.

Todellinen energian ja kustannusten säästö tehdään ylläpidon aikana.

Kaikkein viisainta on laajentaa tarkastelukulma kiinteistön koko energiajärjestelmään, lämmitystä, ilmanvaihtoa ja automaatiota tarkastellaan kokonaisuutena.

Mikä on laitteiden hyötysuhteet, voidaanko hukkalämpöä hyödyntää, valaistuksen säädettävyys.

Lämpötilansäädössä on muistettava, kastepiste, rakenteessa saattaa olla vuotokohtia joihin vesikondensoituu.

Suhteellinen ilmankosteuskäsite on tärkeä ymmärtää kosteudenhallinnasta puhuttaessa. Suhteellinen ilmankosteus on ilman sisältämän vesihöyryn määrä suhteessa kyseisen lämpöisen ilman kyllästyskosteuden vesihöyryn määrään.

Esimerkiksi 60 % suhteellinen kosteus (RH) 0 °C lämpötilassa tarkoittaa noin 3 grammaa vettä kuutiometrissä ilmaa (g/m3) ja sama suhteellinen kosteus 20 °C lämpötilassa tarkoittaa noin 10 grammaa vettä kuutiometrissä ilmaa.

Kastepisteeksi kutsutaan lämpötilaa, jossa tietyn verran kosteutta sisältävän ilman kosteus alkaa tiivistyä.

Kastepiste riippuu ainoastaan ilman sisältämän kosteuden määrästä ja on lämpötilasta riippumaton. Esimerkiksi 9,4 g/m3 kosteutta sisältävän ilman kastepiste on 10 °C.

Myös kesäpäivänä kylmän virvoitusjuomatölkin pintaan tiivistyvä vesi on lähtöisin ympäröivästä ilmasta sen jäähtyessä alle kastepisteen kylmän tölkin ympärillä.

Rakenteiden kosteutta mitattaessa suhteellinen kosteus ilmaisee, kuinka paljon niissä on ylimääräistä rakennekosteutta.

Rakenteista pyrkii poistumaan kosteutta niin kauan, kuin materiaalin huokosissa olevan ilman kosteus on korkeampi kuin ympäröivän ilman kosteus. Rakenne ei koskaan voi kuivua ympäristöään kuivemmaksi.

Korkea suhteellinen ilmankosteus materiaalissa on edellytys myös mikrobivaurioiden syntymiselle.

Energiansäästö ja viihtyvyys parantuu entisestään.