Energiatehokkuutta kehitetään päivittäisillä rutiinitoiminnoilla

AC Drive

Teollisuuden energiatehokkuusvaatimukset nousevat jatkuvasti. Pienillä askeleilla isoja hyppyjä. Energiatehokkuutta kehitetään päivittäisillä rutiinitoiminnoilla. Silloin toiminnalla jatkuvuus ja tavoitteet.

Kohtuullisen pienillä investoineilla saadaa takaisinmaksuajat lyhyiksi.

Jos työntekijöiltä tulevaa tietoa ja viestejä ei kuunnella, vaan ne ohitetaan, tai että työntekijöitä ei tarpeeksi perehdytetä energiatehokkaseen toimintatapaan.

Kun työpaikoilla toimitaan oletusten varassa luullen, että kaikki toimijat tietävät, miten työpaikalla kuuluu menetellä, ja että kaikki ovat yhtä informoituja, osaavia ja ammattitaitoisia. Työpaikan vastuukysymyksiä tulisi tarkastella ja päivittää jatkuvasti.

Laitoksen käytöstä vastaava henkilöstö on avainasemassa energiatehokkaita ratkaisujen havainnoimisessa. Ammattilainen tietää nopeasti, miten prosessia pitää säätää, jotta sen saa toimimaan energiatehokkaammin.

Laiteinvestointeja suunniteltaessa vanhan kapasiteetti voi olla pullonkaula, toimiessaan äärirajoilla. Laite voi silloin kuluttaa paljon energiaa.

Paineilmajärjestelmää pitää tarkastella kokonaisuutena, pienet vuodot paineilmaputkistossa lisäävät kymmenillä prosenteilla kompressorienergian kulutusta. Paineilman tuottoa voidaan säätää taajuusmuuttajilla tarvittavaan kulutukseen jolloin energia kulutetaan vähemmän.

Usein viestintä suuntautuu vain ylhäältä alas, vaikka tosiasiallisesti viestinnän tulisi olla myös horisontaalista, ristikkäistä ja organisaatiorajat ylittävää.

On kiinnitettävä huomiota siihen, että asioista syntyy aidosti yhteinen ymmärrys. Keskeisin keino tähän on vuorovaikutuksen lisääminen sekä tiedon perillemenon ja ymmärtämisen varmistaminen sekä rikkomaan perinteisiä johtamisen tapoja, niitä kehitetään päivittäisillä rutiinitoiminnoilla

Teknisen osaamisen rinnalle kaivataan yhä enemmän sosiaalista osaamista, keskeisimmin kuuntelu- ja keskustelutaitoja.

Energiatehokkuutta kehitetään päivittäisellä toiminnalla