Energiatehokkaat sähkömoottorit vähentävät kustannuksia ja leikkaa CO²-päästöjä

Sähkömoottorit kuluttavat merkittävän osa maailman sähköenergiasta ja sähkönkulutus lisääntyy edelleen. Energiatehokaat paremman hyötysuhteen sähkömoottorit kuluttavat vähemmän energiaa, laskee sähköenergian kulutusta.

Sähkömoottoritekniikka on ottanut 2010-luvulla huimia harppauksia, EuP-direktiivin hyötysuhdevaatimusten tiukennuttua. Moottoreiden energiatalous on parempi. Vaatimukset tulee kiristymään 1.7.2021.

Etenkin teollisuudessa energiatehokkailla sähkömoottoreilla pystyy merkittävästi tehostamaan energiansäästöä, siten vaikutetaan CO²-hiilidioksidipäästöjen muodostumiseen.

Hyvin huolletun sähkömoottorin tyypillinen elinikä on 10–20 vuotta, jatkuvassa käytössä. Sinä aikana energiatehokaat sähkömoottorit ehtii maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Pienentyneenä sähkölaskulla, myös viileämpänä käyvän moottorien käämitys lisää elinkaarta.

Uudet sähkömoottorit on suunniteltu nykyaikaisilla suunnittelu ohjelmistoilla, ne mahdollistavat tehokkaiden simulointitekniikoiden käytön energiatehokkaiden sähkömoottoreiden suunnittelussa ennen tuotantoa.

Tietokone mallinnuksella moottorin tekniset ominaisuudet saadaan hiottua mahdollismman korkea laatuisiksi.

Oikein mitoitettu järjestelmä

Energiatehokkuuteen vaikuttaa koko järjestelmän hyötysuhde, oikein mitoitetun sähkömoottorin ohella siihen kuuluu moottorin käyttöä säätävä taajuusmuuttaja sekä puhallin, pumppu tai muut moottoria hyödyntävät laiteet ja mahdollisesti myös kokonaisuutta ohjaava automaatio.

Energiatehokaat sähkömoottorit laskevat myös käyttökustannuksia ja leikkaa tehokkaasti CO²-päästöjä. Moottorit käyvät myös viileämpinä, mikä lisää moottorien elinkaarta.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA mukaan valtaosa maailmalla käytössä olevista sähkömoottoreista on edelleen varsin huonolla hyötysuhteella toimivia IE1 tai jopa sen alle.

Tämän hetkinen mini vaatimus on IE3 tai IE2+taajuusmuuttaja.

Energiatekhokkaat sähkömoottorit
Efficiency diagram

Yllä olevasta kuvaajasta voi verrata, miten paljon huonomman hyötysuhteen sähkömoottoreiden uusiminen tuo kustannustehokkuutta. Vaihto energiatehokaampaan sähkömoottoriin voi ajoittaa vaikka seuraavan huollon yhteyteen.

1 kW IE1 sähkömoottorin hyötysuhde on 75%, se ottaa käydessään verkosta energiaa 1,33 kW. Kun vastaava IE3 sähkömoottori ottaa 1,18 kW.
Energian kulutus laskee yli 10%.

Uudelleen käämintä ei paranna vanhan hyötysuhdestandardin moottorin energiatehokkuutta. Mutta energiatehokaat sähkömoottorit tulee edullisemmaksi kuin vanhan koneen kunnostettu käämintä.

Yllä olevasta hyötysuhde diagrammista voi nähdä, että uuden 100 kW energiatehokaamman sähkömoottorin hyötysuhde on selvästi parempi kuin 10 vuotta vanhan IE1.

Yli 100 kW tehoiset moottorit ovat useinkin 2000-luvun alkupuoleta tai sitä vanhempia.

Energiatehokkaat sähkömoottorit
Energy consumption 97,3% life time cost's

Energiatehokkaat sähkömoottorit laskee käyttökustannuksia

Yli 100 kW:n moottorit käyvät 24/7, jolloin energiatehokkuuden parantaminen näkyy nopeasti sähkölaskulla.

Pienemmät alle 15 kW moottoreita on valtaosa kaikista käytössä olevista sähkömoottoreista noin 80%.

Euroopan komission asetuksella 2019/1781 hyötysuhdevaatimukset tulevat kiristymään 1.7.2021. Sähkömoottoreita käyttävät yritykset hyötyvät uudesta asetuksesta kustannusten vähentyessä moottoreiden koko elinkaaren aikana.

Taajuusmuuttajien tuotetiedot on esitettävä 1.7.2021 alkaen näkyvästi taajuusmuuttajan mukana toimitettavassa teknisessä tietolomakkeessa tai käyttöoppaassa. Tekstin sijaan tiedot voidaan esittää myös selkeästi ymmärrettävinä kaavioina, kuvina tai symboleina.

Energiatehokkaat sähkömoottorit
EU:n energiatehokkuusvaatimukset 2021 – komission asetus 2019/1781

IE4 hyötysuhdeluokan sähkömoottorit tuovat lisää toimintavarmuutta.