Energiatehokkaampi sähkömoottori vähentää kustannuksia ja leikkaa CO²-päästöjä

Sähkömoottorit kuluttavat merkittävän osa maailman sähkönkäytöstä, ja niiden käyttö lisääntyy edelleen. Energiatehokkaampi sähkömoottori kuluttaa vähemmän energiaa, vähentää hukkalämpöä.

Etenkin teollisuudessa energiatehokkailla sähkömoottoreilla pystyy merkittävästi tehostamaan sähkönkäyttöä, siten vaikutetaan hiilidioksidipäästöjen muodostumiseen.

Hyvin huolletun sähkömoottorin tyypillinen elinikä on 10–20 vuotta. Sinä aikana energiatehokaat sähkömoottorit ehtii maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Oikein mitoitettu järjestelmä

Energiatehokkuuteen vaikuttaa koko järjestelmä, oikein mitoitetun sähkömoottorin ohella siihen kuuluu moottorin käyttöä säätävä taajuusmuuttaja sekä puhallin, pumppu tai muut moottoria hyödyntävät laiteet ja mahdollisesti myös kokonaisuutta ohjaava automaatio.

Energiatehokas sähkömoottori vähentää kustannuksia ja leikkaa tehokkaasti CO²-päästöjä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA mukaan valtaosa maailman sähkömoottoreista on edelleen huonolla hyötysuhteella toimivia IE1 tai jopa sen alle.

Tämän hetkinen mini vaatimus on IE3 tai IE2+taajuusmuuttaja.

Kannattaa harkita huonon hyötysuhteen sähkömoottoreiden uusimista, energiatehokaampaan sähkömoottoriin seuraavan huollon yhteydessä.

Uudelleen käämintä ei paranna huonomman hyötysuhteen moottorin energiatehokkuutta. Mutta energiatehokas sähkömoottori tulee edullisemmaksi kuin vanhan koneen kunnostettu käämintä.

Yllä olevasta hyötysuhde diagrammista voi nähdä, että uuden 100 kW energiatehokaamman sähkömoottorin hyötysuhde on selvästi parempi kuin 10 vuotta vanhan IE1.

Yli 100 kW tehoiset moottorit ovat useinkin 2000-luvun alkupuoleta tai sitä vanhempia.

Energiatehokkaampi sähkömoottori vähentää käyttömenoja

Yli 100 kW:n moottorit käyvät 24/7, jolloin energiatehokkuuden parantaminen näkyy nopeasti sähkölaskulla.

Pienemmät alle 15 kW moottoreita on valtaosa kaikista käytössä olevista sähkömoottoreista noin 80%.

Euroopan komission asetuksella 2019/1781 hyötysuhdevaatimukset tulevat kiristymään 1.7.2021. Sähkömoottoreita käyttävät yritykset hyötyvät uudesta asetuksesta kustannusten vähentyessä moottoreiden koko elinkaaren aikana.

Taajuusmuuttajien tuotetiedot on esitettävä 1.7.2021 alkaen näkyvästi taajuusmuuttajan mukana toimitettavassa teknisessä tietolomakkeessa tai käyttöoppaassa. Tekstin sijaan tiedot voidaan esittää myös selkeästi ymmärrettävinä kaavioina, kuvina tai symboleina.

EU:n energiatehokkuusvaatimukset 2021 – komission asetus 2019/1781

IE4 hyötysuhdeluokan sähkömoottorit tuovat lisää toimintavarmuutta.