Energiatehokas sähkömoottori vähentää kustannuksia ja leikkaa tehokkaasti CO2-päästöjä

Sähkömoottorit kuluttavat merkittävän osa maailman sähkönkäytöstä, ja niiden käyttö lisääntyy edelleen.

Etenkin teollisuudessa energiatehokkailla sähkömoottoreilla pystyy merkittävästi tehostamaan sähkönkäyttöä, siten vaikutetaan hiilidioksidipäästöjen muodostumiseen.

Hyvin huolletun sähkömoottorin tyypillinen elinikä on 10–20 vuotta. Sinä aikana energiatehokaat sähkömoottorit ehtii maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Oikein mitoitettu järjestelmä

Energiatehokkuuteen vaikuttaa koko järjestelmä, oikein mitoitetun sähkömoottorin ohella siihen kuuluu moottorin käyttöä säätävä taajuusmuuttaja sekä puhallin, pumppu tai muut moottoria hyödyntävät laiteet ja mahdollisesti myös kokonaisuutta ohjaava automaatio.

Energiatehokas sähkömoottori vähentää kustannuksia ja leikkaa tehokkaasti CO2-päästöjä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA mukaan valtaosa maailman sähkömoottoreista on edelleen huonolla hyötysuhteella toimivia IE1 tai jopa sen alle.

Tämän hetkinen mini vaatimus on IE3 tai IE2+taajuusmuuttaja.

Kannattaa harkita huonon hyötysuhteen sähkömoottoreiden uusimista, seuraavan huollon yhteydessä.

Uudelleen käämintä ei paranna huonon hyötysuhteen moottorin energiatehokkuutta. Mutta energiatehokas sähkömoottori tulee edullisemmaksi kuin vanha kunnostettu.