Energiaa säästetään – mitä tehokkaammin sitä käytetään

Energiatehokkuus tarkoittaa energian tehokkaampaa käyttöä hieman pienemmällä energian kulutuksella. Energiaa säästetään – mitä tehokkaammin sitä käytetään.

Käyttökustannusten supistuminen parantaa kilpailukykyä

Jokapäiväisessä toiminnassamme hoidamme ympäristövastuumme EU:n energiatehokkuusdirektiivien velvoitteisiin perustuvalla neuvonnalla ja asiakaskoulutuksilla.

Parempi hyötysuhdeluokka usein tarkoittaa tehokkaampaa energian käyttöä.

Energiaa säästetään – mitä tehokkaammin sitä käytetään

Luonnonvarat säästyvät, kun energiatehokkaat moottorit käyvät viileämpinä. Moottorien elinkaaren piteneminen näkyy materiaalin ja energian käytön vähenemisenä, mikä tarkoitta pienempää CO2-jalanjälkeä koko elinkaaren ajan.

Hyötysuhteen paraneminen näkyy, esimerkiksi sähkömoottorin hieman alhaisempana lämpötilana. Hyötysuhteen paraneminen lisää moottorin sähköisten komponenttien kestävyyttä. Kuumuus vanhentaa materiaaleja, lämpötilojen erotuksella on merkitystä.

Ylimääräinen lämpötila on johdettava moottorin sisältä pois.

Winding Temperature drop

Valinnoilla on merkitystä

Tarvitsemme monia erilaisia ratkaisuja ja teknologioita energianlähteiden taloudelliseen ja ekologisempaan käyttöön. Energiaa pystytään hyödyntämään tehokkaammin paremman hyötysuhteen sähkömoottoreilla, jo tänään.

Energiaa säästetään - mitä tehokkaammin sitä käytetään

Päätöksillä on vaikutus rakennusten ja teollisuuden kokonaisenergian kulutukseen. Tehokkaampi energiankäyttö tarkoittaa – energiaa säästetään, kustannukset laskee.

Asiakkaillemme on tärkeää tuotteimme ympäristöystävällisyys, eikä se ole pelkää markkinapuhetta.

Energiankäyttäjien entistä aktiivisempi osallistuminen energiatehokkuuden kehittäjinä, he voivat omilla toimillaan vastata merkittävään osaan Suomen CO2-päästöjen vähennystarpeesta.

Jotta voimme vastata energian kulutukseen myös tulevaisuudessa, energiaa säästetään, mitä fiksummin ja tehokkaammin me sitä käytämme.

Suomalaiset yritykset toimivat vastuullisesti ja etsisivät aktiivisesti uusia ratkaisuja ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi.

Missä tehokkuutta voidaan parantaa?

Lähtökohtaisesti päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti puhtaampaa on se energia jota ei tarvitse tuottaa.

Parempi hyötysuhde on ekologisten hyötyjen lisäksi osa älykkästä energian kulutuksen suunnitelmaa. Kokonaisuus ratkaisee sen, onnistuuko suunniteltu hyötysuhteen ja kokonaisenergiatehokkuuden parantaminen.

Tärkeintä on ymmärtää kokonaisuus ja yksityiskohtia tarkastelemalla, on tarkasteltava kunkin valinnan vaikutus kokonaisuuteen.

Päätöksillä on vaikutus elinkaareen. Energiatehokkuuden maksimointi eivät aina ole peruskustannuksiltaan se kaikkein edullisin vaihtoehto, mutta optimointi on sijoitus tulevaisuuteen.

Pumppukäytön voi mitoittaa, erikäyttöolosuhteisiin ja valita olosuhteisiin parhaiden sopivat käytöt. Ja fiksut taajuusmuuttajat osaavat tunnistaa käyttöolosuhteet, toimivat optimaallisesti erilaisissa käyttötilanteissa.

Pumppujen tarkemmalla säädöllä voi vähentää vedenkulutusta ja käyttökustannuksia. Prosessiteollisuudessa aivan pienillä toimenpiteillä voi saada aikaan huomattavat säästöt.

Investoinnin takaisinmaksuaika lyhenee laitteen parantuneen energiatehokkuuden ja tuottavuuden ansiosta.

Materiaali- ja energiatehokas toiminta parantaa yritysten kilpailukykyä.