Akselitiiviste

Akselitiiviste

Säteisakselitiivisteestä usein käytetään yleisnimitystä ”stefa”. Akselitiivisteitä on käytetään pyörivän liikkeen kohteissa muun muassa sähkömoottoreista, vaihteissa, pumpuista ja vastaavissa raskaan teollisuuden koneista. Laakeroinnin akselitiivisteongelmat liittyvät pääsääntöisesti öljyvuotoihin.

Akselitiivisteen tehtävä on suojata laakereita ulkopuolisilta epäpuhtauksilta, kosteudelta, hankaavilta aineilta sekä ympäristöä voiteluainevuodoilta. Tiivisteen toiminta vaikuttaa suuresti laakerin käyttöikään, joten on ensiarvoisen tärkeää, että tiiviste pitää kumpaankin suuntaan.

Huolehdittaan, ettei laakeripesään pääse ulkopuolisia haittatekijöitä. Jos laakeroinnin öljyn sekaan pääsee kosteutta – vettä, laakerointi vaurioituu helposti. Jo 0,10 % vettä öljyn seassa alentaa laakeroinnin ikää jopa 90 %.

Materiaalivalinnasta huolimatta säteishuulitiiviste vaatii aina jonkinlaisen voitelun estämään kitkaa ja kulumista.

Akselitiivisteet ovat rakenteeltaan erittäin yksinkertaisia ja edullisia. Samalla ne ovat erittäin toimivia, helppoja asentaa ja vaihtaa.

Akselitiivisteen rakenne muodostuu metallirunkoon kiinnitetystä kumisesta huuliosasta sekä esipuristusvoiman aikaansaavasta metallisesta pyöröjousesta.

Akselitiiviste
Akselitiiviste

Yleisin on kaksihuulinen akselitiiviste, jossa on jousellinen tiivistehuuli ja lisäksi vielä pölyhuuli. Akselitiiviste tiivistyy ilman ulkopuolista puristusta renkaan U-, V- tai L-profiilin sisään asennetun jousirenkaan avulla.

Akselitiivisteellä saavutetaan pitkäikäinen tiivistys rasva- ja öljyvoidelluissa käytöissä. Tiivistettä on saatavilla myös pölyhuulella varustettuna.

Nitriilikumi on kaikista eniten käytetty materiaali akselitiivisteissä. Se kestää hyvin kulutusta ja useita eri aineita kuten mineraalipohjaisia öljyjä ja rasvoja.

Akselitiiviste asennetaan huuli väliaineeseen päin pitäen huolta siitä, että tiiviste on kohtisuoraan
akseliin nähden ja että asennettaessa huuli ei pääse vahingoittumaan. Jos tiivisteen on ylitettävä
kierteitä tai uria on se suojattava käyttäen asennusholkkia tai vastaavaa.

Säteisakselitiivisteen täytyy olla mahdollisimman keskitetty ja pystysuorassa akseliin nähden. Tiiviste tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle laakeria.

Sähkömoottori on jatkuvakäyttöinen laite, joten sen laakeroinnin tiivistyksen tulisi olla mahdollisimman kestävä ja huoltovapaa.

Oikean akselitiivisteen valintaan vaikuttaa käyttöolosuhteet, kuten käyttöaineesta, käyttölämpötilasta, kehänopeudesta, paineesta, kosteus ja pöly sekä muut ympäristöolosuhteet.

GAMMA-tiiviste

Gamma-tiivisteet ovat pyörivän liikkeen aksiaalisia tiivisteitä, jotka estävät lian, kosteuden jne. pääsyn järjestelmään. GAMMA-tiivisteen metallivaipassa, joka kestää rankatkin staattiset ja dynaamiset olosuhteet, on kuminen tiivistehuuli.

Gammarengas

Gammarengas suojaa laakerointia ulkopuolisilta epäpuhtauksilta hyvin normaaliolosuhteissa, pyörii akselin mukana.

Ihanteellisessa tilanteessa laakerointi huolletaan vain suunniteltujen seisokkien yhteydessä. Laakeroinnin ylimääräiset huollot vievät turhaa aikaa prosessista ja aiheuttavat siten lisäkustannuksia.

Hyvin suunnitellun ja valmistetun koneen tiivistyksellä lisätään koneen ja prosessin elinikää huomattavasti.

W22 sähkömoottoreita on saatavana myös useilla erilaisilla tiivistevarustuksella, esimerkiksi öljytiivisteellä, taconite-labyrintilla.